Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommunes kulturpris

Kulturprisen ble utdelt til Årboka for Karlsøy og Helgøy i dagens kommunestyremøte. For å ta imot prisen stilte Karlsøy og Helgøy historielag med styreleder Torill Andreassen, og medlemmene Marit Sirevåg og Anne-Rose Eriksen.

Høring - Formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020

Forslaget er ute på offentlig høring før kommunestyrets behandling 12. desember

Høringsfrist er 11. desember klokka 15.00

 

Alle høringsinnspil må være skriftlige og sendes til kommunens postmottak, helst pr mail til: postmottak@karlsoy. kommune.no

Innspill kan også leveres i postmottaket på rådhuset eller sendes i post til kommunen på adresse: Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes

Klikk her for å leses Formannskapets innstilling

AVLYST - Invitasjon til workshop med næringslivsaktører

Hvordan er Hansnes og Gamnes om 10-30-50 år? Påmelding innen 2.desember

Karlsøy kommune har igangsatt prosess med ny arealplan. I den forbindelse skal det gjennomføres en mulighetsstudie som skal sette søkelys på hva som vil skje med Hansnes og Gamnes som steder når ny Langsundforbindelse er etablert.

Tildeling av Kulturprisen 2019

Levekårsutvalget tildelte i dag Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommunes kulturpris til  Årbok for Karlsøy og Helgøy v/Karlsøy og Helgøy historielag, med følgende begrunnelse:

I disse dager kommer årboka for Karlsøy og Helgøy ut. Vi er mange som gleder oss hvert år i november til en ny utgivelse og mange fine lesestunder med boka. Boka tar vare på og formidler vår historiske kulturarv gjennom artikler og bilder. Disse historiene gir kunnskap om våre røtter, om historiske hendelser, om hvordan vi levde før og nå. Den gir oss identitet, tilhørighet og kunnskap om vår fantastiske øykommune.

Årboka kom første gang ut i 1981 og har siden da vært utgitt hvert år. Karlsøy og Helgøy historielag står for utgivelsen av boka. Arbeidet gjøres på dugnad av frivillige og det er lagt ned et stort arbeid for å innhente stoff til hver bok. De fortjener etter 38 år en utmerkelse for det arbeidet som er gjort for å bevare vår lokalhistorie.

Kulturprisen deles ut under middagen i kommunestyrets møte 11. desember.

Kunngjøringer

Høring - Formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020

Høringsfrist er 11. desember klokka 15.00

 

Alle høringsinnspil må være skriftlige og sendes til kommunens postmottak, helst pr mail til: postmottak@karlsoy. kommune.no

Innspill kan også leveres i postmottaket på rådhuset eller sendes i post til kommunen på adresse: Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes

Klikk her for å leses Formannskapets innstilling

Aktiviteter og arrangementer