Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

HUSK BÅNDTVANGEN!

Fra 1. april til 20. august

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Ledig engasjement som ettersøkspersonell

Søknadsfrist 25. august

Fra 14. november 2020 er det ledige engasjement som ettersøkspersonell i Karlsøy kommune. Ettersøkspersonellet har det praktiske ansvaret for ettersøk i regi av kommunen, samt ivaretakelse av dødt og skadet vilt – i hovedsak elg.

Kulturlandskapsdag på Reinøya

Tirsdag, 18. august

PåI samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving inviterer vi til kulturlandskapsdag tirsdag, den 18. august.

Arrangementet har fokus på de truete naturtypene naturbeitemark og slåtteeng, og hvordan disse kan ivaretas. 

Navnesak - Nordsamisk navn for Ullsfjorden

Sametinget har tatt opp navnesak for naturnavn og bruksnavn i Vuovlenjunni-området/Stormheim-området. Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk av en del nordsamiske stedsnavn i området. Vi gjengir deler av høringsbrevet Karlsøy kommune har mottat fra Statens kartverk.

Kunngjøringer

Navnesak - Nordsamisk navn for Ullsfjorden

Sametinget har tatt opp navnesak for naturnavn og bruksnavn i Vuovlenjunni-området/Stormheim-området. Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk av en del nordsamiske stedsnavn i området. Vi gjengir deler av høringsbrevet Karlsøy kommune har mottat fra Statens kartverk.

Aktiviteter og arrangementer