Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Tildeling av Kulturprisen 2019

Levekårsutvalget tildelte i dag Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommunes kulturpris til  Årbok for Karlsøy og Helgøy v/Karlsøy og Helgøy historielag, med følgende begrunnelse:

I disse dager kommer årboka for Karlsøy og Helgøy ut. Vi er mange som gleder oss hvert år i november til en ny utgivelse og mange fine lesestunder med boka. Boka tar vare på og formidler vår historiske kulturarv gjennom artikler og bilder. Disse historiene gir kunnskap om våre røtter, om historiske hendelser, om hvordan vi levde før og nå. Den gir oss identitet, tilhørighet og kunnskap om vår fantastiske øykommune.

Årboka kom første gang ut i 1981 og har siden da vært utgitt hvert år. Karlsøy og Helgøy historielag står for utgivelsen av boka. Arbeidet gjøres på dugnad av frivillige og det er lagt ned et stort arbeid for å innhente stoff til hver bok. De fortjener etter 38 år en utmerkelse for det arbeidet som er gjort for å bevare vår lokalhistorie.

Kulturprisen deles ut under middagen i kommunestyrets møte 11. desember.

Ny tildelingsrunde på Lerøyfondet

Elever på videregående skoler og studenter på høyere utdanning

Alle som tar utdanning innenfor maritim og marin sektor kan søke på tilskudd fra Lerøyfondet.

Årsrapport fra Mobbeombud

Mobbeombud Jon-Halvdan Lenning orienterte i dag Formannskapet om sitt virke

Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø.

Råd om egenberedskap for befolkningen

Denne uken er "Egenberedskapsuka 2019".
Selv om vi lever i et trygt land kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Alle bør være i stand til å ta vare på seg selv i minst 72 timer.
Fylkesmannen gir råd om egenberedskap til befolkningen.

Direktoratet for beredskap og sikkerhet har lansert en egen nettside hvor du kan lese mer om beredskapsarbeid. sikkerhverdag.no

Kunngjøringer

Aktiviteter og arrangementer