Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Reiselivsbedriftene i Karlsøy inviteres til møte 27. mai 2019

I samarbeid med Næringsforeningen i Tromsøregionen og Halti Næringshage

Under bransjemøtet med reiselivsnæringen som Karlsøy kommune arrangerte 15.05.19 drøftet deltakerne hvordan reiselivsbedriftene i Karlsøy bør organisere seg for å gjøre Karlsøy kommune til en mer attraktiv region for helårsturisme.  Etter bransjemøtet drøftet noen av møtedeltakerne saken, og det inviteres nå til møte.

 

Generalforsamling i Langsundforbindelsen AS

Generalforsamling avholdes 11. juni 2019 kl 13.00 på rådhuset på Hansnes

Aksjonærene i Langsundforbindelsen AS innkalles til generalforsamling i selskapet tirsdag 11. juni kl 13.00 på rådhuset på Hansnes.

Styremøte avholdes samme sted og dag kl 11.00.  Ordinære generalforsamlingssaker + informasjon om  status for prosjektet.

Tildeling av tilskudd 2019 til kulturnæringer

Forlenget søknadsfrist 31. mai 2019

Forlenget søknadsfrist 31. mai 2019

Vi minner om søknadsfristen til kommunens støtteordning for kulturnæringer.  Dans i Karlsøy, Karlsøyfestivalen, Vannøy-dagan, Glalaksdagan, Boknafiskfestivalen, Gamnesdagan/Husflidens Dag og Ækstremsporthelga er tidligere defineret som kulturnæring.

Øvrige arrangement i kommunen kommer inn under ordinære kulturmidler til lag og foreninger.

Kunngjøringer

Generalforsamling i Langsundforbindelsen AS

Aksjonærene i Langsundforbindelsen AS innkalles til generalforsamling i selskapet tirsdag 11. juni kl 13.00 på rådhuset på Hansnes.

Styremøte avholdes samme sted og dag kl 11.00.  Ordinære generalforsamlingssaker + informasjon om  status for prosjektet.

Tildeling av tilskudd 2019 til kulturnæringer

Forlenget søknadsfrist 31. mai 2019

Vi minner om søknadsfristen til kommunens støtteordning for kulturnæringer.  Dans i Karlsøy, Karlsøyfestivalen, Vannøy-dagan, Glalaksdagan, Boknafiskfestivalen, Gamnesdagan/Husflidens Dag og Ækstremsporthelga er tidligere defineret som kulturnæring.

Øvrige arrangement i kommunen kommer inn under ordinære kulturmidler til lag og foreninger.

Ny tildelingsrunde på Lerøyfondet

Fondsstyret avholder sitt neste møte 13. juni 2019.

Søknader kan sendes til Karlsøy kommune, rådhuset, 9130 Hansnes eller via epost til postmottak@karlsoy.kommune.no, innen fristen 5. juni 2019.