Informasjon om bostøtte

Dersom du ønsker å snakke med noen i kommunen om bostøtteordningen kan du kontakte Kathrine Kaasbøll Hanssen på e-post kathrine.kaasboll.hanssen@karlsoy.kommune.no  eller på telefon 94 84 46 63.

 

Sjekk om du kan få bostøtte (lenke)
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte (lenke)

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer (lenke)
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

 

Klage på vedtak om bostøtte (lenke)
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no (lenke). Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

 

Regelverk