Formålet til FBU er å drive forebyggende arbeid for barn og unge- med tidlig intervensjon. Det innebærer å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats.

Teamet jobber med noen hovedområder:

 • Bistår foreldre, elever, skolen, barnehagen i utfordringer
 • Gir råd i saker som berører barn og unge i Karlsøy kommune
 • Gir uttalelser om virksomhet eller planer som kan være av betydning for oppvekstmiljøet til barn og unge.

Hvem består teamet av?

Teamet er tverrfaglig og tverrsektorielt. 

Medlemmene er:

 • Helsesykepleier Hege Johansen-Grimstad
 • Rektor Hansnes skole Andrè Hagen Sæbø
 • Kommunepsykolog Mari Eidissen Myrland
 • Barnevernleder Rolf-Otto Klemetsen
 • Boveileder Gunhild Tøllefsen Jensen
 • Spesialpedagog Frank Giæver Larsen
 • Representant for politiet Stine Bekken
 • Leder for NAV Rannveig Lockertsen Mæle
 • Rektor Vannøy oppvekstsenter Reidunn Dahl
 • Rektor Vannøya Montesorriskole Gerd-May Solli 
 • Koordinator for idrett, kultur og folkehelse

Hva kan FBU hjelpe med?

Teamet kan vi veiledning om blant annet:

 • Mobbing
 • Fravær i skole eller barnehage
 • Adferdsproblematikk
 • Psykisk helse og fysisk helse
 • Hjemmeforhold
 • Rus
 • Kriminalitet
 • Fritid/fritidsaktiviteter

 

Teamet har taushetsplikt og ingen spørsmål er for små eller for store for FBU.

Hvem samarbeider teamet med?

FBU-teamet har jevnlige samarbeidsmøter med

 • Skolene i Karlsøy
 • Barnehagene i Karlsøy
 • Mobbeombudet
 • Frivillige lag og foreninger
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

I tillegg samarbeider teamet med ulike kompetansesentre som RVTS (regionalt kunnskapssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og RKBU (regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med teamet må du gjerne sende en epost til leder av FBU, Mari Eidissen Myrland, til e-postadresse mari.e.myrland@karlsoy.kommune.

Du kan også ringe på tlf 947 81 831.

 

Du kan snakke med oss om alt. Ikke nøl med å ta kontakt!