Kommunepsykologen tilbyr kartlegging og oppfølging for barn og ungdom, gravide og for foreldre med spedbarn og/eller barn i skolealderen. Kommunepsykologen samarbeider med jordmor, fastlege, helsesykepleier, barnehage og ved behov, spesialisthelsetjenesten. Tjenesten er gratis og kan kontaktes via helsestasjon eller fastlege som sammen med ungdommen/foreldrene vurderer behov for bistand fra kommunepsykologen.

Lavterskel tjeneste for voksne

Tjenesten tilbyr samtaler for voksne som opplever psykiske vansker eller livskriser. Tilbudet gir samtaletilbud for råd og veiledning, kortvarig terapi og støttesamtaler, samt helhetlig oppfølgning av lengre varighet. Tjenesten samarbeider med andre helsetjenester eller vurderer egnede tilbud videre. Du trenger ikke henvisning. Tjenesten er gratis. 

Kontakt: 

Du kan kontakte lavterskel tjeneste for voksne på tlf: 950 58 470.