Voksenopplæringa holder til i Næringslivets hus på Hansnes.
 

Vi har tilbud om opplæring på dagtid til personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilbud om norskopplæring kan også gis til arbeidsinnvandrere dersom det er plass og kapasitet.

Ta kontakt ved behov.

 

Eksamen

Du kan ta eksamen i norsk, samfunnskunnskap eller statsborgerprøven hos oss.

Norskeksamen kan arrangeres 4 ganger i året.

Samfunnskunnskap og statsborgerprøven avtales ved behov.

For påmelding til eksamen, ta kontakt.

Du finner mer info om eksamensperioder, nivå og eksempeloppgaver på https://www.kompetansenorge.no/

 

Priser:

Norskeksamen Lese/Lytte/Skrive  750,-

Samfunnskunnskap/statsborgerprøven    750,-               

           

Voksenopplæringa i Karlsøy

Rektor: André Sæbø, telefon 93632178

andre.saeboe@karlsoy.kommune.no

Lærer: Line Oliveros, telefon 90658475

line.oliveros@hansnesskolen.no

Lærer: Kristine Solbakk

kristine.solbakk@hansnesskolen.no