Voksenopplæringen holder til i gymbygget ved Hansnes skole.
 

Opplæringen i voksenopplæringen gis til personer med rett og plikt til norskopplæring. Tilbud om norskopplæring kan også gis til personer med plikt eller arbeidsinnvandrere dersom det er plass og kapasitet. Her betaler deltakerne selv for tilbudet.

Norskopplæringen gis på nivåene A1 til B2 etter individuelle behov hos deltakerne.

Det utarbeides en individuell plan for den som skal delta i voksenopplæringen. Planen utformes på bakgrunn av en kartlegging av opplæringsbehovet. Nivåene beskriver språkferdighetene lytte, snakke, samtale, lese og skrive. Nivåinndelingen gjøres etter kartlegging av norskkompetansen hos deltakerne. Ta kontakt for vurdering av ditt behov på  telefon 94 83 27 05.

Eksamen

Voksenopplæringen administrerer og gjennomfører eksamen i sine lokaler på Hansnes. Ta kontakt på telefon 94 83 27 05 hvis du har behov for en skriftlig norskeksamen, eksamen i samfunnskunnskap eller statsborgerprøven.

Priser:

Norskeksamen Lese/Lytte/Skrive  750,-

Samfunnskunnskap    750,-                           

Se https://www.kompetansenorge.no/ for mer info om eksamensperioder, nivå og eksempeloppgaver.

Ansatte i voksenopplæringen.

Enhetsleder: Berit Anthonsen,  telefon 77 74 62 06/ Mobil  94 82 20 11

Mailadresse: berit.anthonsen@karlsoy.kommune.no

Fagleder og lærer : Anne Karine Giæver,

Mailadresse: akgg@karlsoy.kommune.no

Lærer: Line Oliveros, telefon 90658475

Mailadresse: line.oliveros@hansnesskolen.no