Karlsøy kommune ønsker å legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det og dette er forsvarlig. De som av helsemessige grunner ikke lengre kan bo hjemme og har behov for mer omsorg, trygghet og sosialt fellesskap kan søke om å få tildelt leilighet i en omsorgsbolig eller i et bofellesskap.

Karlsøy kommune disponerer 19 omsorgsboliger lokalisert på Hansnes, og 9 leiligheter i  bofelleskap med beliggenhet i Vannvåg.

Karlsøyheimen - består av 14 leiligheter med tilgang til fellesarealer

Helgøyheimen - består av 5 frittstående leiligheter som ligger mellom Karlsøy omsorgssenter og Karlsøyheimen.

Bo- og servicesenteret i Vannvåg -  består av 9 leiligheter i et bofelleskap.

Alle leilighetene har kjøkken, bad, oppholdsrom og soverom. Møblering må normalt ordnes av leietaker.

Tildeling

Tildeling av bolig foretas etter individuell behovsvurdering. Søknadsskjema om tildeling av plass er det samme som brukes for å søke andre omsorgstjenester og kan fås fra servicekontoret eller hjemmetjenestene. Søknader behandles ukentlig av Helse- og omsorgsetatens inntaksteam for tildeling.

For nærmere opplysning, kontakt:

Hansnes: Ranveig Rafaelsen, avdelingsleder tlf. 777 46 077 eller 90721909

Vannvåg: Bente Skogstrand, driftsleder, tlf. 777 46 093 eller 917 81 013

Husleie/ priser

Karlsøyheimen/Helgøyheimen - kr. 9.300,- pr. måned + kr. 800,- pr. mnd. for strøm.

Vannvåg Bo- og servicesenter - fra kr 5 450 - kr 6050. Varierer litt ut fra størrelse på leiligheten

Middag kr. 80,-. Ellers kr. 20,- pr. måltid.

Evt. hjemmehjelp og trygghetsalarm betales om om man bor hjemme.

Bostøtte

Det kan søkes om bostøtte som innvilges etter individuell behovsvurdering og nærmere fastsatte regler. Se informasjon på hjemmesiden under bolig, Husbankens hjemmeside, eller kontakt servicekontoret tlf. 77746000.

SØKNADSSKJEMA