Karlsøy kommune ønsker å legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det og dette er forsvarlig. De som av helsemessige grunner ikke lengre kan bo hjemme og har behov for mer omsorg, trygghet og sosialt fellesskap kan søke om å få tildelt leilighet i en omsorgsbolig.


Karlsøy kommune disponerer 28 omsorgsboliger fordelt med 19 på Hansnes og 9 i Vannvåg. 14 av disse (Karlsøyheimen) er selvstendige leiligheter i et bofellesskap med fellesarealer som kommer i tillegg. Bosentere i Vannvåg har samme løsning. 5 av disse (Helgøyheimen) er frittstående leiligheter i en rekke. Det er tilrettelagt for at beboere kan tilkalle hjelp hele døgnet. Leilighetene har kjøkken, bad, oppholdsrom og soverom og adgang til felles boder. Møblering må normalt ordnes av leietaker. Mat kan kjøpes fra sykehjemmets kjøkken og vil om ønskelig kunne bringes til leilighetene.


Tildeling av bolig foretas etter individuell behovsvurdering. Søknadsskjema om tildeling av plass er det samme som brukes for å søke andre omsorgstjenester og kan fås fra servicekontoret eller hjemmetjenestene. Søknader behandles ukentlig av en nemd for tildeling.

For nærmere opplysning, kontakt:

Hansnes: Ranveig Rafaelsen, avdelingsleder tlf. 777 46 077 eller 90721909

Vannvåg: Bente Skogstrand, driftsleder, tlf 777 46 093 eller 917 81 013

Priser:

Leie av omsorgsbolig Karlsøyheimen/Helgøyheimen kr. 8.260,- pr. måned + kr. 700,- pr. mnd. for strøm. 
Evt. hjemmehjelp og trygghetsalarm betales som om man bor hjemme.
Middag kr. 75,-. Ellers kr. 20,- pr. måltid.
Matbringing kr. 20,- for de som får bringt mat til privat hjem utenfor omsorgsbolig.
Vannvåg Bo- og servicesenter. Husleie ca. 5 300,-. Varierer litt ut fra størrelse.

Bostøtte

Det gis bostøtte etter individuell behovsvurdering og nærmere fastsatte regler. Se informasjon på hjemmesiden under bolig, Husbankens hjemmeside, eller kontakt servicekontoret tlf. 77746000.

SØKNADSSKJEMA