Fra 14. november 2020 er det ledige engasjement som ettersøkspersonell i Karlsøy kommune.

Ettersøkspersonellet har det praktiske ansvaret for ettersøk i regi av kommunen, samt ivaretakelse av dødt og skadet vilt – i hovedsak elg.

Vi ønsker å knytte til oss så mange ettersøksjegere som mulig, og ser etter minimum 6 personer.

Søkere bør fortrinnsvis være bosatt i Karlsøy kommune. Søkere med bostedsadresse i Tromsø kommune, som har nær tilknytning til og oppholder seg en del i Karlsøy, vil også bli vurdert.

Godtgjørelse

Iht. nåværende avtale dekkes utrykninger og administrativt arbeid med en grunnsats på kr 200 pr time. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes mot dokumentasjon. Utover det gis tillegg tilsvarende satsene i hovedtariffavtalen. Bruk av egne transportmidler dekkes etter statens satser. Leid transport direktefaktureres kommunen.  

Ettersøkspersonell får utlevert ID-kort, varselklær (jakke og bukse), hodelykter, magnetskilt til biler, rotorlamper, veiskilt og oppbevaringsbag.

Utover det må ettersøkspersonell stille med eget utstyr, deriblant våpen og ammunisjon. Dette godtgjøres med kr 200 pr oppdrag.

Fallvilt av elg tilfaller ettersøkspersonellet.

Ettersøkspersonell er forsikret under selve oppdraget. Det inkluderer også skade på tredjeperson.

Ønskete kvalifikasjoner

Ettersøksekvipasje må ha oppnådd offentlig godkjenning etter Miljødirektoratets instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund. I tillegg er det krav om gjennomført kurs “Ettersøk videregående” og kurs «Arbeidsvarsling» for arbeid på og langs vei.

Ved manglende kvalifikasjoner for ellers aktuelle søkere, kan kommunen vurdere å dekke utgifter til kurs etter nærmere vilkår.  

Søkere må ha gode samarbeidsevner, og personlige egenskaper vektlegges.

For å sikre at det hele tiden er ettersøkspersonell tilgjengelig, vil det bli satt opp en vaktordning.

Interessert?

Ta kontakt med utmarkskonsulent Laura Bunse, tlf. 77 74 60 43, e-post: laura.bunse@karlsoy.kommune.no .

Vi vil i løpet av høsten kalle inn til et felles møte hvor vi ser nærmere på vilkårene, behov for kursing og oppsett av en vaktordning.