Nødnummer ved Brann: 110

Nødnummer til Politi og redningssentral: 112

Nødnummer ved behov for Ambulanse/AMK: 113

Varslingtelefon ved viltpåkjørsel: 02800

Legevakten har fått et nasjonalt nummer: Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).
Du vil da få kontakt med den legevakten som er nærmest der du er når du ringer.

Lokalt legevaktnummer er: 776 29 540.
Lokalt legevaktnummer kan benyttes når man ønsker kontakt med sin lokale legevakt og ikke er i primærområdet eller på reise i utlandet.
 

Barnevern  nasjonal alarmtelefon: 116111
Barnevern lokal beredskap: 915 19 180

Psykiatrisk kriseteam: 99270284 / 93401835
 

Vakttelefon Teknisk: 48007915

Ordfører: 777 46 006 / 975010950

Kommunedirektør: 777 46 014 / 95264390