Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Dette kan gjøres gjennom generelle, forebyggende tiltak rettet mot hele eller deler av barne- og ungdomsbefolkningen. Det kan også gjøres ved hjelpetiltak til det enkelte barn eller familie. Dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig for å løse problemene, kan det bli nødvendig å iverksette omsorgstiltak.

For å kunne gi de nødvendige hjelpetiltak er vi fra tid til annen avhengig av støttekontakter, besøkshjem og tilsynsførere. Hvis du skulle være interessert i slike arbeidsoppdrag er det bare å kontakte barneverntjenesten og be om en uforpliktende samtale.

Kontaktinformasjon

I kontortid nås barneverntjenesten på følgende tlf.nr:
Barnevernleder Rolf- Otto Klemetsen 77746073 / 97413953
Barnevernkonsulent Gunn Hansen 77746075 / 90807023
Saksbehandler barnevern Silje Gabrielsen 77746074 / 94866207

Du kan også sende e-post til barnevernet.

Akutte henvendelser utenom kontortid rettes til telefon 915 19 180.

Postadresse:

Barneverntjenesten i Karlsøy

Rådhusveien 41

9130 HANSNES

Organisasjonsnummeret er 983842798.

Det er også mulig å ringe en landsdekkende alarmsentral for barn og unge - tlf. 116111.

Lov om barnevern

Lenke til lov om barnevern: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-97

Les gjerne mer om hva barnevernet gjør på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: www.bufdir.no/barnevern.