Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknadsfrister for kommunale tilskuddsordninger 2023

Søknadsfristene for de kommunale tilskuddsordningene for 2023 er satt. Aktører i Karlsøy kommune kan søke tilskudd fra fem ulike tilskuddsordninger; Sjømatfondet, kommunalt næringsfond, kommunalt utviklingsfond, bo- og blilystfondet og fartøyfond for fiskeri.

Vedtatt reguleringsplan for Skogheimen, Hansnes

Kommunestyret har i møte 07.12.2022, sak 80/2022, vedtatt reguleringsplan for nye lokaler for fagtjenesten psykisk helse, samt omsorgsboliger og dagsenter, Skogheimen, Hansnes – planID 2021-02.