Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rett håndtering av hageavfall

Ikke kast hageavfall i naturen, men komposter i egen hage eller lever til returstasjon. Husk at det du gjør påvirker både nabolaget og naturen.

Reguleringsendring Kvalsberg steinbrudd, Vannøya - Offentlig ettersyn

Merknadsfrist 30. juli 2021

Plan- og driftsutvalget har i møte 27.05.2021, sak 40/2021, gjort følgende vedtak:

Forslag til endring av reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Kvalsberg steinbrudd - planID 201503, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-10. Konsekvensutredning følger planendringsforslaget.