Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planområde

Reguleringsplan for adkomst rådhuset samt gravlund, Hansnes - offentlig ettersyn

Frist for merknader er 5. mars 2020

Formålet med planen er todelt. For det første reguleres en grav- og urnelund i tilknytning til Ringvassøy kirke. For det andre reguleres en mulig åpning av Rådhusveien for biltrafikk fra Kirkebakken. Langs hele veinettet reguleres gang-/sykkelvei for myke trafikanter.