Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Generalforsamling i Langsundforbindelsen AS

Generalforsamling avholdes 11. juni 2019 kl 13.00 på rådhuset på Hansnes

Aksjonærene i Langsundforbindelsen AS innkalles til generalforsamling i selskapet tirsdag 11. juni kl 13.00 på rådhuset på Hansnes.

Styremøte avholdes samme sted og dag kl 11.00.  Ordinære generalforsamlingssaker + informasjon om  status for prosjektet.

Tildeling av tilskudd 2019 til kulturnæringer

Forlenget søknadsfrist 31. mai 2019

Forlenget søknadsfrist 31. mai 2019

Vi minner om søknadsfristen til kommunens støtteordning for kulturnæringer.  Dans i Karlsøy, Karlsøyfestivalen, Vannøy-dagan, Glalaksdagan, Boknafiskfestivalen, Gamnesdagan/Husflidens Dag og Ækstremsporthelga er tidligere defineret som kulturnæring.

Øvrige arrangement i kommunen kommer inn under ordinære kulturmidler til lag og foreninger.

Ny tildelingsrunde på Lerøyfondet

Søknadsfrist 5. juni 2019

Fondsstyret avholder sitt neste møte 13. juni 2019.

Søknader kan sendes til Karlsøy kommune, rådhuset, 9130 Hansnes eller via epost til postmottak@karlsoy.kommune.no, innen fristen 5. juni 2019. 

 

Planprogram og kunnskapsgrunnlag for Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027

Høring og varsel om oppstart av planarbeid

Vannregionmyndigheten for Troms v/ Troms fylkeskommune varsler herved oppstart av planarbeidet til Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027. Samtidig sendes Planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms på høring fra 1. april til 30. juni 2019. Troms fylkeskommune ber herved om innspill til vedlagte høringsdokumenter. Høringsdokumentene ligger på servicekontoret på Rådhuset på Hansnes og kan også lastes ned nederst på denne siden eller på www.vannportalen.no/troms.