Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Navnesak - Nordsamisk navn for Ullsfjorden

Sametinget har tatt opp navnesak for naturnavn og bruksnavn i Vuovlenjunni-området/Stormheim-området. Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk av en del nordsamiske stedsnavn i området. Vi gjengir deler av høringsbrevet Karlsøy kommune har mottat fra Statens kartverk.

Offentlig ettersyn - Søknad fra NRS Farming AS

Samlokalisering og økning av MTB fra 3600 til 7200 tonn på lokalitet Korsnes

I henhold til Lov om akvakultur og laksetildelingsforskriften legges søknaden ut på offentlig ettersyn i 4 uker.

Merknadsfrist er satt til 6. juli 2020.

Kystplanområdet

Si din mening om bruk og vern av kystsonen

Planprogrammet for ny kystsoneplan på offentlig ettersyn

Forslaget til planprogram for revisjon av Kystsoneplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn frem til 31. august 2020.

Vi inviterer også til direktesendt folkemøte den 16. juni om saken.