Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Utebilde m skilt

Nå kan du besøke Karlsøy omsorgssenter

Sykehjemmet åpner opp for besøk fra og med 1. juni 2020

Det åpnes nå forsiktig opp for besøk ved sykehjemmet på Hansnes under nøye smittevernregler. Beboer og besøkende må være uten luftveissymptomer og ikke hatt nærkontakt med andre mistenkt smittede.  Anbefalt avstand på minst en meter og øvrige smittevernråd må følges.

Friluftsskole 11. - 13. august

Påmeldingsfrist 15. juni

Friluftsskole ved Enkelskmannsvatnan på Ringvassøya, for aldersgruppa 5., 6. og 7. klassetrinn.

Reguleringsendring Stakkvik havn og industriområde - Høring og offentlig ettersyn

Merknadsfrist er satt til 7. juli 2020.

Plan- og driftsutvalget har i sak 29/2020 i møte 23.04.2020 gjort følgende vedtak:

Forslag til reguleringsendring for Stakkvik havn og industriområde, plan-id 201204, med plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 31.03.2020, sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker, jf. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-10.

Karlsøy- og Helgøyheimen

Nå kan du besøke Omsorgsboligene våre

Oppdaterte retningslinjer for besøk på omsorgsbolig

Beboere ved Karlsøyheimen og Bosenteret kan nå ta imot besøk fra 1.juni 2020. Dette forutsetter avtale med teamleder/avdelingssykepleier, og at smittevernråd følges. Antall besøkende begrenses, se under i skrivet.