Plan for hurtigprosedyre leser du her

Overordnet beredskapsplan kan du lese her

 

Du er en del av Norges beredskap. Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Les mer om egenberedskap på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine nettsider: sikkerhverdag.no