Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Oppstart pårørendeskole

Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud for deg som har et familiemedlem eller er en nær venn som har demenssykdom. 

Frist for å søke barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.mars hvert år, men det kan søkes gjennom hele året. Søknader som sendes inn etter 1.mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig. 

Prosjektet "Tjenestedesign ny opplærings og kulturarena" er i gang.

Besøk vår innspillsportal eller kom å snakk med vårt konsulentteam denne uken

Karlsøy kommune har startet opp et forprosjekt der vi ønsker å kartlegge behovene til innbyggerne knyttet til fremtidens kultur- og læringsarena på Hansnes. I første omgang vil denne prosessen resultere i et grunnlag for videre utvikling. For å få et godt grunnlag for veien videre håper vi at du som innbygger vil dele dine tanker, drømmer og behov knyttet til fremtidens aktiviteter og tjenester i lokalsamfunnet.

Derfor ønsker vi innspill og tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen, for å være sikre at vi svarer til reelle behov og ønsker.

Flyktningetjenesten arrangerer innsamling

Flykningetjenesten i Karlsøy arrangerer innsamling mandag 6. februar i kjelleren på Næringslivets hus. Klokkeslettet vil være fra 15-16.30.

 

Kunngjøringer

Søknadsfrister for kommunale tilskuddsordninger 2023

Søknadsfristene for de kommunale tilskuddsordningene for 2023 er satt. Aktører i Karlsøy kommune kan søke tilskudd fra fem ulike tilskuddsordninger; Sjømatfondet, kommunalt næringsfond, kommunalt utviklingsfond, bo- og blilystfondet og fartøyfond for fiskeri.

 

Aktiviteter og arrangementer