Barnevaksinasjonsprogrammet

Alle barn får tilbud om gratis vaksiner på helsestasjonen etter et fastsatt program.

Her kan du lese mer om barnevaksinasjonsprogrammet

horzontalline.jpg

Influensavaksine

Karlsøy kommune har hvert år faste dager med tilbud om vaksine mot sesonginfluensa. Influensavaksinen er gratis, og tidspunkt for vaksinering annonseres på høsten på kommunens nettsider og på Facebook. Vaksinen kan også fås hos fastlegen din.

Høsten 2021 tilbyr helsestasjonene i kommunen vaksinering på følgende tidspunkter (drop in):

 • Hansnes helsestasjon: Torsdag 21. oktober kl. 09.00-14.00
 • Vannvåg helsehus: Onsdag 27. oktober kl. 09.00-13.00

Du trenger ikke å booke time for vaksinering på de gitte tidspunktene (drop in). Ønsker du å ta vaksinen en annen dag, må du ta kontakt med ditt legekontor for å avtale time.

Vaksinen anbefales til:

 • Personer som er 65 år og eldre
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer
 • Voksne og barn med kronisk hjerte-/karsykdommer
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme
 • Svinebønder
 • Helsepersonell med pasientkontakt

Du kan lese mer om influensavaksine her

horzontalline.jpg

Pneumokokkvaksine

Det er mulig å få pneumokokkvaksine samtidig med influensavaksinen på høsten. Ellers kan denne også fås hos fastlegen gjennom hele året.

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men også et alvorlig sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt) med høy dødelighet. Pneumokokkvaksine gir god beskyttelse.

Pneumokokkvaksine anbefales til:

 • Alle personer over 65 år og andre
 • med sykdom som gir immunsvikt 
 • som bruker medisiner som svekker immunforsvaret 
 • med kroniske sykdommer og eller enkelte andre tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt  risiko for alvorlig pneumokokksykdom 

som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk

Hvorfor vaksinere seg?
De fleste som får alvorlig pneumokokksykdom blir innlagt på sykehus, ofte i intensivavdeling, og  dødeligheten er om lag 20 prosent. Pneumokokkbakterien finnes i nese og svelg, særlig hos friske barn. Smitte skjer via dråpesmitte (som hoste, nysing og lignende) fra person til person. De fleste blir ikke syke, men noen personer har større risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom dersom de blir smittet. Det mest effektive forebyggende tiltaket er vaksinasjon.

Hvor ofte bør man vaksinere seg?
Vaksinen har god effekt, men denne avtar over tid. Generelt anbefales det ny dose pneumokokkvaksine hvert 10 år. Tettere intervall kan være aktuelt for noen risikogrupper. Dette avgjøres av legen din ut fra hva slags sykdom du har.

horzontalline.jpg

Reisevaksinasjon

Helsestasjonen gir ikke tilbud om reisevaksinasjon. Ta kontakt med fastlege eller Tromsø vaksinasjonskontor i god tid før du skal reise da det kan ta tid før vaksinene du trenger har full effekt. Noen ganger er det også behov for flere doser.

horzontalline.jpg