Skolehelsetjenesten tilbyr et fast program for barn i skolealder jfr.
Veileder for helsestasjons – og skolehelsetjenesten 2 – 98.
(veileder finnes på helsedirektoratets sider)

Klassetrinn

Vaksine

Helseopplysning i gruppe/undersøkelse

2. klasse

Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

Helsestasjon med måling, veiing og kostsamtale.

3. klasse

 

Kost og aktivitets undervisning.

6. klasse

Meslinger, røde hunder, kusma (MMR)

Pubertetsundervisning.

7. klasse

HPV- vaksine for jenter.

 

8. klasse

 

Måling og veiing i skolen/Helsesamtale. Helse, livsstil og egenomsorg – underv.

9. klasse

 

Tobakk og rusmidler

10. klasse

Polio-boostrix vaksine

Seksualitet og samliv, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon

 

Helsesøster har fast trefftid ved skolene i kommunen, månedlige besøk i barneskolen, annenhver uke ved barne - og ungdomsskolene. Elevene kan komme uten timeavtale med alle slags problemstillinger og gleder. Foreldre kan kontakte helsesøster ved bekymring eller spørsmål.

Helsesøster og evt. jordmor / lege bistår skolen med undervisning i forskjellige tema i skoletida, og etter foreldres ønsker.