Kurts fysikalske institutt

Driver et privat institutt på Hansnes med behandlingsrom, kontor og trim. 

 

Kurt Mikal Pedersen:

          -Fysioterapeutspesialist MSF.

          -NAFO akupunktør.

-Basic eksamen, diagnostisk ultralyd scanning Muskel- og skjelett.

-Utdanning/Kompetanse innen injeksjonsterapi.

Holder til på Hansnes 2 etg Rådhuset.

TLF: 77746050

 

Virksomhet/behandling:

  • Rehabilitering, opptrening etter skade, sykdom kirurgi etc.
  • Manipulasjonsbehandling for låsninger i nakke og rygg etc.
  • Diagnostikk/undersøkelse muskel skjelett lidelser.
  • Trykkbølgebehandling.
  • Injeksjonsterapi i samarbeidet med lege.
  • Tverrfriksjoner muskel/sene apparatet.
  • Har et lokale med frisktreningsutstyr som kan benyttes 4 dager i uken etter kl 1500. 

 

Den kommunale fysioterapitjenesten

 

Fysioterapitjenesten bidrar med kartlegging/vurdering, opptrening, veiledning og tilrettelegging til mennesker som har utfordringer knyttet til bevegelse og aktivitet. I tillegg driver tjenesten også helsefremmende og forebyggende arbeid. Kommunens fysioterapitjeneste gir tilbud til brukere i hele kommunen og arbeider med mennesker i alle aldre.

Den kommunale fysioterapitjenesten prioriterer pasienter/brukere som av helsemessige grunner har behov for behandling i eget hjem/institusjon. Når henvisningen er mottatt vil det settes prioritering, og ved forventet ventetid over tre uker vil du motta brev om at du er satt på venteliste. Du kan lese mer om kriteriene for prioritering her. Brukere som kan benytte seg av tilbud fra privat fysioterapeut med driftstilskudd blir ikke prioritert og bes henvende seg til Kurts fysikalske institutt.

 

Søke om tjenesten

Søknad om fysioterapi fra Helse- og familieavdelingen (Den kommunale fysioterapitjenesten) rettes på eget søknadskjema.

Søknad sendes til: Fysioterapitjenesten Karlsøy kommune, Rådhuset Postmottak, 9130 Hansnes.

Søknad kan også sendes av lege eller annet helsepersonell, enten per post eller elektronisk i journalsystem.

Obs! Sensitiv informasjon (personnummer, helsetilstand osv) må aldri sendes per e-post.

 

Kontaktinformasjon

Den kommunale fysioterapitjenesten har kontorsted i 2 etg. på Rådhuset.

 

Kommunefysioterapeut Martine Strøm Johansen kan nås på tlf: 77 74 60 58, mobil 48 21 33 46 , eller kontaktes pr e-post: martine.strom.johansen@karlsoy.kommune.no

Turnusfysioterapeut, tlf. 48 21 33 46 / 77 74 60 59.

 

Den kommunale fysioterapitjenesten får ny turnusfysioterapeut hver 6 måned.