Helsestasjon for barn 0-5 år

Når du har født eller adoptert et barn vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding fra UNN til helsestasjonen. Nytilflyttede familier til Karlsøy oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen for en samtale med helsesykepleier.

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn. Ved behov tilbys oppfølging utover dette. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen hvis du har spørsmål og opplever små eller store utfordringer i hverdagen.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

http://www.helsestasjonstjenesten.no/helsestasjonens-oppgaver/

Faste helseundersøkelser på helsestasjonen i Karlsøy kommune

Nyfødt

helsesykepleier

hjemmebesøk

2 – 4 uker

helsesykepleier

Hjemmebesøk eller helsestasjon

6 uker

helsesykepleier og lege

vaksine

3 måneder

helsesykepleier

vaksiner

3 måneder

fysioterapeut

 

4 måneder

helsesykepleier

 

5 måneder

helsesykepleier

vaksiner

6 måneder

helsesykepleier og lege

 

8 måneder

helsesykepleier

 

10 måneder

helsesykepleier

 

1 år

helsesykepleier og lege

vaksiner

15 måneder

helsesykepleier

vaksine

18 måneder

helsesykepleier

 

2 år

helsesykepleier og lege

Gjennomføres i barnehagen eller hjemmebesøk

4 år

helsesykepleier og lege

 

Innhold og tema på de ulike helseundersøkelsene på helsestasjonen kan du finne i retningslinjen for helsestasjonstjenesten.


Helseoversikt-app

Helseoversikt

Vi anbefaler alle foreldre på helsestasjonen å laste ned appen «Helseoversikt». Her får dere trygge og kvalitetssikrede råd tilpasset barnets alder fra uke til uke. Appen har mange artikler og ressurser om aktuelle temaer for småbarnsforeldre. Dere finner også informasjon om innholdet på de ulike konsultasjonene på helsestasjonen. Les gjerne på appen i forkant av timen på helsestasjonen. Denne appen erstatter i stor grad papirbrosjyrene vi tidligere har brukt å dele ut på helsestasjonen.

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. Journalen skal følge barnet fra nyfødtperioden til det går ut av grunnskolen. I sped- og småbarnsalderen er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett:

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal:

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.