Generelt om oss

Helsestasjonstjenesten er en del av kommunehelsetjenesten som utøver helsefremmende og forebyggende helsearbeid i forhold til barn og unge mellom 0 – 20 år, samt gravide som bor eller oppholder seg i kommunen. På helsestasjonen vil du møte helsesykepleier, jordmor, lege og fysioterapeut. Vi samarbeider med barnehage, skole, kommunepsykolog, PPT, BUP og barnevern og andre instanser ved behov.

Når du har født eller adoptert et barn vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding fra UNN til helsestasjonen. Nytilflyttede familier til Karlsøy oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen for en samtale med helsesykepleier.

Helsestasjonen har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn. Ved behov tilbys oppfølging utover dette. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen hvis du har spørsmål og opplever små eller store utfordringer i hverdagen.

Kontakt oss

Besøksadresse:

Hansnes helsestasjon rådhuset Hansnes 2. etasje

Telefon: 77746068/77746056
 

Ledende helsesykepleier: Hege Tatjana Johansen-Grimstad

mobil: 90571440 eller e-post

Helsesykepleier: Maren Weum

Mobil: 91871404 eller e-post 
 

Jordmor: Sissel Dahl Hansen

Timebestilling settes opp av legekontoret på telefon: 77748220
 

Ved andre spørsmål om jordmortjenesten, ta kontakt med helsesykepleier

Det er to helsestasjoner i kommunen, et hovedkontor ved Hansnes helsestasjon og et utekontor på Vannøy helsestasjon.

Helsesykepleier er å treffe på hverdager mellom 09.00 og 15.00, enten på kontoret eller på telefon. Hvis du ikke skulle få tak i oss, send gjerne en sms med beskjed om hva det gjelder så ringer vi deg opp igjen.  

Postadresse:

Helsestasjonen i Karlsøy

Rådhusveien 41

 9130 Hansnes