Trygghetsalarm er en varslingtjeneste, hvor brukere kan tilkalle hjelp raskt ved bruk av en alarmknapp. En vil da få kontakt med Tromsø Responssenter som ringer opp nabokontakter eller hjemmesykepleien.

Målgruppe:

Eldre, funksjonshemmede og andre som føler seg utrygg ved å bo alene i eget hjem pga. sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm.

Vilkår:

Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil i samarbeid med deg vurdere om trygghetsalarm vil være riktig tjeneste.

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Hva må du betale:

Trygghetsalarm koster kr 200,- i etableringsgebyr og kr 300,- i leie pr mnd.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om trygghetsalarm behandles ved kommunens tiltaksteam. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.


Søknadsskjema sendes per post til:

Karlsøy kommune, v/helse- og omsorgsetaten

Rådhusveien 41

9130 HANSNES