Trygghetsalarm er en tjeneste der personer som bor i eget hjem får en alarm som enkelt gir kontakt med hjemmesykepleien ved behov for bistand / hjelp i akutte situasjoner som f. eks. fall i hjemmet. 

Målgruppe:
Eldre, funksjonshemmede og andre som føler seg utrygge ved å bo alene i eget hjem pga. sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Pris:
Trygghetsalarm koster kr 200,- i etableringsgebyr og faktureres månedlig med kr 200,-.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om trygghetsalarm behandles ved kommunens tiltaksteam. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema sendes per post til:

Karlsøy kommune

V/helse- og omsorgsetaten

9130 HANSNES