Antall personer som får demens er økende. Dette skyldes i all hovedsak at vi lever lenger enn tidligere. Samtidig vet vi at det er mange tiltak som kan iverksettes for å gjøre hverdagen lettere både for personen med demens og dennes pårørende. Karlsøy kommune ønsker derfor å drive en aktiv og målrettet demensomsorg.

Hukommelsesproblemer og glemsomhet kan være ett av symptomene på at man har fått en demenssykdom. I tillegg finnes mange andre symptomer som f.eks: endring i atferd, interesseløshet og orienteringsvansker.

Demensteamet er bestående av 3 sykepleiere med spesialutdanning og gjennomfører vurderinger og utredning av uklare demenslignende tilstander, følger opp pasienter og pårørende, samt driver kompetanseheving innad i kommunen. I tillegg har kommunen brukt store ressurser på å gi videreutdanning av ansatte innenfor demens.

 

Mistanke om demens

  • Hvordan få hjelp til utredning?
  • Hva er demens?
  • Hvordan utvikler sykdommen seg?
  • Hvordan leve med sykdommen
  • Hvilke hjelpetilbud finnes i Karlsøy kommune og ellers og hvordan søke på disse?
  • Finnes det hjelpemidler?
  • Praktiske tips
  • Økonomi
  • Støtte og informasjon til pårørende

Tilbudet er gratis. Det er kanskje mest aktuelt for hjemmeboende og deres pårørende, men alle er velkommen til å ta kontakt.

Pårørende kan også få tilbud om å delta på pårørendeskole.

Kontakt:

Vannøy: Gunn Heidi Robertsen, avdelingsleder hjemmesykepleien Vannøy:  tlf: 47 30 25 97

Hjemmetjenesten Hansnes: Aleksandra Strugacz: tlf 94 13 14 03

Sykehjem: Marit Sørensen, avdelingsleder Karlsøy omsorgssenter: tlf: 90 89 92 79