Matombringing er et tilbud til hjemmeboende i Karlsøy kommune. Tjenesten er ikke lovpålagt, men er behovsprøvd og gis til eldre, syke og funksjonshemmede som ikke er i stand til å lage middag selv. Tjenesten er organisert av hjemmetjenesten og må søkes på.

 

Pris:

Middag kr 75,00

Utkjøring pr boenhet kr 20,00

 

På Vannøy lages maten på kjøkkenet på bosenteret, og på Hansnes lages maten på Karlsøy omsorgssenter.

Middagen kjøres ut av hjemmetjenesten og blir levert mellom 13-15.00.

Middag som er bestilt med faste dager er det bare anledning å avbestille dersom man er bortreist over flere dager (minst 3 dager). Avbestilling av middag må meldes hjemmetjenesten minst 3 dager før.

Det er ikke anledning til å bestille mat til gjester eller besøkende!

Søknad sendes til:

Karlsøy kommune

v/helse- og omsorgsetaten

9130 HANSNES