Har du behov for tekniske hjelpemidler i hjemmet? Karlsøy kommune disponerer et korttidslager med hjelpemidler på Hansnes. Korttidslageret er beregnet for hjelpemidler som lånes ut for en kortere periode – inntil 3 måneder. Utlån skjer ved å ta kontakt med kommunens ansvarlig for hjelpemidler:

Hansnes:

 

Britt Rørvik.

Telefon: 924 23 334

Epost: britt.rorvik@karlsoy.kommune.no

Britt Rørvik er også kommunens syns- og hørselskontakt. 

Vannøy:

Lissbeth Johansen.

Telefon: 468 07 028

Epost: lissbeth.johansen@karlsoy.kommune.no

 

Stein Inge Hilmarsen (både Hansnes og Vannøy)

Telefon: 452 34 154

 

Vår servicetekniker monterer, tilpasser, reparerer, kjører ut og henter inn hjelpemidlene fra kortidslageret. Hjelpemidler som finnes på korttidslageret er: krykker, rullatorer, dusjstoler, toalettforhøyere, badekarheis og manuelle rullestoler m.m.  

Ved varige behov for hjelpemidler og for spesialtilpasset utstyr for eksempel barnehjelpemidler og kommunikasjonshjelpemidler, er det NAV hjelpemiddelsentral som står for utlånet. Dersom et hjelpemiddelbehov viser seg å bli varig, oppfordres eventuelle brukere til å søke direkte til NAV hjelpemiddelsentral Troms på telefon 40 70 28 19. Kommunens ansvarlig for hjelpemidler kan bistå i søknadsprosessen.