En kreftsykepleier er en sykepleier med videreutdanning innen kreftbehandling og sykepleie til kreftsyke. Kreftsykepleier kan jobbe med kreftsyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen.

Kreftsykepleietjenesten i Karlsøy kommune er et lavterskel-tilbud til deg som er kreftsyk. Tilbudet gjelder alle kommunens innbyggere, både hjemme og i institusjon.
Du selv, pårørende, sykehuset eller avdelinger ved sykehjemmet kan ta direkte kontakt med kreftsykepleier. Tjenesten er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning.

Tilbudet er frivillig og du avgjør selv i hvilken grad kreftsykepleier skal bistå.

Kreftsykepleier kan
- tilby individuell hjelp og støtte, både i forhold til kreftsykdom, - behandling, ernæring og andre utfordringer
- veiledning og støtte til deg som har eller har hatt kreft
- veilede og følge opp pårørende
- være et bindeledd til samarbeid med ulike instanser, som hjemmesykepleie, fastlege, sykehus, sykehjem, Nav, - fysioterapeut, med flere.
- komme på hjemmebesøk, eller du og/eller dine pårørende kan komme på kreftsykepleiers kontor på - sykehjemmet på Hansnes, eller vi kan snakkes over telefon.
- Kreftsykepleier er kjent med utfordringene ved lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Ta kontakt så setter vi opp en avtale.
Kontaktinformasjon kreftsykepleier:
Monica Nyrud, Jobbtelefon: 77 74 60 83mobil 908 17 327
Kl. 08.00 - 15.30
Mail-adresse: monica.nyrud@karlsoy.kommune.no