SENGSKROKEN KIRKEGÅRD

Beliggende i Sengskroken på Vannøya.

Etablert i 1926 og innvidd 28.06.1926 av sokneprest Bugge Nundal.

Tomta til kirkegården ble gitt av Petro og Amindal Hansen og Aminda og Gerhard Karlsen. Petro og Aminda var søstre og foreldrene deres var Thea og Benjamin Benjaminsen som opprinnelig eide eiendommen.

Den første som ble gravlagt på kirkegården var et lite barn fra Kvalvåg, Synneva Oline Olsen, født 14.08.1926, død 23.05.1927 og gravlagt 11.06.1927.

Kirkegården ble utvidet første gang i 1994. I år 2000 ble det foretatt oppkjøp av ytterligere 3 da mark til senere utvidelse.

I 2004 ble det etablert en ”Minnelund” på kirkegården. Den ble ikke anlagt der for at det tradisjonelt skulle foretas anonym gravlegging, men heller som et sted å gå til for å minnes og plante eller legge ned blomster. Der er oppsatt et smijernskors av eldre form og med inskripsjonen ”Min fred gir jeg dere” Joh. 14.27.

Kilder:     Årbok for Karlsøy og Helgøy 2006.

              Lokalt arkiv.