LYNGNES KIRKEGÅRD

Beliggende i Mikkelvik på Ringvassøya.
Etablert i 1912 og innvidd 1913 av sokneprest Peder Bjerkeseth. 640 gravplasser.

Tomta til kirkegården ble i 1913 gitt av Anton Nilsen mot å få det faste tilsynet for en årlig godtgjørelse. Hans sønn Peder Nilsen overdro i sin tur eiendommen til sin sønn Nikolai Meyer Nilsen som fortsatte tradisjonen med kirkegårdstilsyn. Da så hans sønn Angell Martinsen overtok eiendommen, falt også tilsynet av kirkegården på ham. I 1993 overtok kommunen kirkegården og da først fikk de betaling for overdragelse av kirkegårdsgrunnen.

Den første som ble gravlagt her var Hans Heggelund Sørensen. Han var født 06.05.1844, døde 30.11.1913 og gravlagt 09.12.1913.

 I 1963 ble det utenfor kirkegården bygget et kombinert klokketårn med oppholdsrom for kirkegårdsarbeiderne. Tidligere sto det et gammelt klokketårn innenfor gjerdet som senere ble revet.

På Lyngnes kirkegård finner vi grava til en av de som ble Jan Baalsrud`s viktige hjelpere, jordmor Jacoba Jensen fra Mariagård i Mikkelvika, som onsdag 31.03.1943 tok seg av Jan Baalsrud og sørget for at han fikk mat, klær og utstyr før han dro videre over fjellet mot Langsund-sida. Jacoba f. Widding var fra Skogsfjord og ble født 03.05.1899 og døde 26.05.1965.


Kilder:     Årbok for Karlsøy og Helgøy 2003.
                 Lokalt arkiv.