Beliggende i Reinskar på Reinøya.
Etablert 1943 og innvidd .08.1944 av sokneprest Edvin Lyshoel.

Tomta til kirkegården ble i 1941 gitt av Mathilde Berntine (Salomonsdatter) Olaisen (1862-1947) fra Vollaneiendommen, til Reinøy kirkeforening. Kirkeforeninga har fortsatt eiendomsrett til selve kirkegårdsarealene, mens drift og vedlikehold bekostes av Karlsøy menighetsråd.

Da kirkegården i de første årene var benyttet av hele Langsundområdet, ble den i denne tida benevnt ”Langsund kirkegård”.

Den første som ble gravlagt på kirkegården var Kasper Emil Ottesen fra Stakkvik, født 22.08.1888, død 04.07.1944 og gravlagt 14.07.1944.

Bårehuset er bygd av kommunale midler og i 1976 ble det tatt et privat initiativ til anskaffelse av kirkeklokke til bruk ved begravelser. Klokka som ble anskaffet har inskripsjonen ”Reinskar Kirkegård 1976. Gitt av bygdefolket. FRED.” Da Reinskar kapell sto ferdig i 1988 ble klokka flyttet opp i kapellet.

I den nordre del mot sjøen står ei støtte med minnetavle over de fra Langsundområdet som omkom under og like etter krigen. Femten mennesker omkom som direkte følge av krigen, mens tre omkom ved MK Pento`s minesprengning 21.01.1947.

Det er også satt opp en minneplakett over de tre av et mannskap på ti, som omkom ved MK Harmon`s forlis på Nygrunnen 25.01.1950.

Kilder:  Årbok for Karlsøy og Helgøy 2004.
            ”Vår soknekirke” 01/1988.
             ”Vår soknekirke” 04/1988.
              Lokalt arkiv.