Beliggende på Stornes i Draugvika (nordsida) på Karlsøya.
Innvidd 1873.

 

Historie

Når tid den første kirkegården ble anlagt på Karlsøya vet vi lite om. Dersom det er sammenheng mellom kirkas inntog i Karlsøy og bruk av kirkegårder for å gravlegge de døde, så kan det ha skjedd fra slutten av 1300-tallet.

Den første kirkegården vi kjenner til, lå nede i ”Været” på østsida av ”Klokkarelva”, et noe pompøst navn på en liten bekk. Kirkegården strakte seg i retning fra myrkanten og ned mot sjøen, med grense omtrent der bygdeveien går nå. Det finnes ingen gravminner eller andre merker som kan fortelle noe om datidas gravskikker eller bruken av kirkegården i det daglige.

Det forekom i noen få tilfeller at prominente personer ble gravlagt under kirkegolvet, blant dem tidligere sokneprest Kaurin. Men da nykirka kom i 1854 og den gamle kirka ble revet, så ble disse kistene satt ned i vigsla jord.

I 1843 var den gamle kirkegården i ”Været” nedlagt og en ny kirkegård anlagt oppe på Eidet i kanten av stormyra, sistnevnte var i mange årtider prestens multeland. En av de som ligger i ei umerka grav på denne kirkegården, er sokneprest Erik Jensen (1807-1853). Arealet her var begrenset og allerede i 1878 ble den siste og nåværende anlagte kirkegården på Stornes tatt i bruk. Men helt fram til 1893 ble begge kirkegårdene benyttet. På kirkegården oppe på Eidet ligger bl.a ei ung prestefrue og hennes nyfødte sønn gravlagt.


KARLSØY KIRKEGÅRD

Kirkegården tilhører gammelt kirkegods.
Den første gravlagte her er Hans Figenschau fra Kvitnes i 1879.
Likhuset som står like ved kirkegården ble flytta hit i 1879. Det er etter sigende det eldste huset på Karlsøya.
I 1919 ble kirkegården utvidet til omtrent det dobbelte. Steinmuren rundt ble samme år  oppført av to svenske ”rallare”. De brøt stein i lia rett øst for kirkegården og fraktet den fram med hest og slede. Da arbeidet ble avsluttet, solgte de hesten og utbyttet av dette salget var overskuddet de to hadde etter flere måneders hardt arbeid.
Nettinggjerdet rundt den nye delen kom senere.
I dag benyttes kirkegården bare i mindre grad.

Kilde:  Lokalt arkiv.