DÅFJORD KIRKEGÅRD

Beliggende i Dåfjord på Ringvassøya.
Innvidd 01.07.1962. 850 gravplasser.

Tomta til kirkegården ble i sin tid gitt av Fanny og Osvald Hansen og deres familie.
I 1961 sto kirkegården ferdig og den første som ble gravlagt der var Altmand Kornelius Alvind Richardsen fra Skarpenes i Dåfjord, født 11.06.1893, død 10.12.1961 og gravlagt 15.12.1961.

Mot slutten av 60-tallet ble det oppført et lite gravkapell. Kapellet ble etter hvert utstyrt med benker, alter, katafalk, et lite kirkeorgel og kirkeklokke. Selve kirkeklokka er svært gammel og kom opprinnelig fra Helgøy kirke.

Senere ble kirkeutstyret på 1990-tallet flyttet til Ringvassøy kirke da selve bygget lenge hadde vært benyttet både til arbeidsrom og lager. I dag fungerer kapellet som bårerom og arbeidsrom samt lager tilknyttet kirkegården.

Kilder:    Årbok for Karlsøy og Helgøy 2007.
                Lokalt arkiv.