Rådhuset, 9130 Hansnes

Kontortid tirsdag kl 09.00-13.00

 

Sekretær: Edny Lundberg                                 Tlf. 77 74 62 71 / 481 28 019

Kontortid tirsdag - fredag (mandag fridag)

    

Sokneprest: Bjørn Lian                                     Tlf. 77 74 62 70 / 900 96 150

        Privat tlf 77 74 75 55    

        E-post: bjorn.lian@karlsoy.kommune.no

 

KIRKEVERGEN I KARLSØY

Rådhuset, 9130 Hansnes

Kontortid mandag, tirsdag og torsdag.                    

        Kirkeverge: Annie Aune                                  Tlf. 77 74 62 72 / 900 61 651

        E-post: kirkevergen@karlsoy.kommune.no

        Fax: 77 74 60 01

 

KIRKETJENERE

        Ringvassøy kirke                                           

          - Edny Lundberg                                             Tlf. 481 28 019

        Sengskroken kirke                                         

          - Kontakt kirkevergen                                     Tlf. 906 07 828

        Karlsøy kirke

          - Per-Bjørn Jenssen                                        Tlf. 454 16 420

        Helgøy kirke

          - Olaug Mikkelsen                                          Tlf. 482 38 833

        Reinskar kapell (privateid)

          - Solbjørg Nilsen (kontaktperson)                  Tlf. 414 14 845

        Nordeidet bedehuskapell (privateid)

          - Sonja Gaasland                                             Tlf. 984 95 682

        Finnkroken kapell (privateid)

          - Svein Lockertsen                                          Tlf. 975 62 733                      

 

KIRKEGÅRDSBETJENT

        John Thomassen                                               Tlf. 481 08 523

 

KARLSØY MENIGHETSRÅD

        Org.nr.: 977 001 463

        Bankkonto: 4750 11 00761

        Leder: Ove Kr. Nyeng                                      Tlf. 908 75 057

 

VÅR SOKNEKIRKE

        Utgiver: Karlsøy menighetsråd

        Bankkonto: 4708 20 01200

        Kasserer: Jorunn Larsen, Hansnes

        Redaktør: Liv Marit Edvardsen                        Tlf. 916 36 010

        E-post: liv.m.edvardsen@gmail.com

        Helene Andersen, Burøysund

        Gunn Lorentsen, Stakkvik