Gudstjenester

Gudstjenester blir annonsert i ”Nordlys” og ”iTromsø” og på Facebook-gruppa «Karlsøy menighet». Dessuten henges det opp plakater og det blir lagt ut på nettet til www.karlsoy.kommune.no under «Aktiviteter og arrangementer». Det holdes gudstjenester en søndag hver måned både i Ringvassøy kirke og Sengskroken kirke. Utover det avholdes det gudstjenester i Reinskar kapell, Nordeidet bedehus, Vinterhagen i Karlsøy omsorgssenter og på Vannvåg bo- og servicesenter.


» Mer om Gudstjeneste fra www.kirken.no

Dåp

HVIS DERE ER BOSATT I KARLSØY KOMMUNE OG ØNSKER DÅP I EGET SOKN.

Ta kontakt med prestekontoret/soknepresten tlf 77 74 62 70 eller 90 09 61 50 i god tid for først å avtale om når og hvor dåpen kan finne sted. Dåpen finner sted i en gudstjeneste. Listen i menighetsbladet over gudstjenester kan fort bli endret, så ta derfor kontakt med presten for sikkerhets skyld. Vanligvis er det ønskelig at presten vil ha en samtale med foreldrene før dåpen – som også avtales nærmere over telefon. Den kan foregå enten på kontoret eller hjemme hos dåpsforeldrene.

 HVIS DERE ER BOSATT I KARLSØY KOMMUNE OG ØNSKER DÅP I ANNET SOKN.

Da kontakter dere først prestekontoret på det sted der dåpen skal finne sted for å avtale dag og sted. Deretter må dere kontakte presten i Karlsøy for registrering og eventuell samtale. Kontoret her vil så sende over alle opplysningene til vedkommende prestekontor og dåpen kan finne sted. Dåpen vil da bli registrert i kirkeboka for stedet der den utføres, samt i kirkeboka for Karlsøy.

 HVIS DERE IKKE ER BOSATT I KARLSØY KOMMUNE OG ØNSKER DÅP i KARLSØY SOKN.

Kontakt først presten i Karlsøy for å avtale dag og sted. Deretter tar dere kontakt med prestekontoret der dere bor for registrering og eventuell samtale. Så vil prestekontoret der dere er bosatt, sende over opplysningene til kontoret i Karlsøy og dåp kan finne sted her. Dåpen registreres både her hvor den utføres og i det kirkesokn barnets foreldre (barnets mor) er bosatt når dåpen finner sted.

 » Mer om Dåp fra www.kirken.no

Konfirmasjon

Ønsker du å vite mer om konfirmasjon, ta kontakt med soknepresten i Karlsøy. Konfirmasjon skjer hvert år i mai.

Vigsel

Før vigsel er det viktig i god tid å ta kontakt med soknepresten i Karlsøy for å avtale tid og sted. Skal vigselen foregå på en lørdag i sommermånedene, må en være ute i ekstra god tid. Papirer i forbindelse med vigsel, kan en laste ned fra nettet, eller en henvender seg til folkeregisteret i den kommunen en av brudefolkene er registrert og får papirer der. De utfylte papirene skal så sendes tilbake til folkeregisteret. Det blir da utstedt en ”prøvingsattest” som må være soknepresten i hende før vigsel kan gjennomføres. Dersom ingen av brudefolkene er hjemmehørende i Karlsøy kommune, vil det bli krevd en vigselsavgift.


» Mer om Vigsel fra www.kirken.no

    

Gravferd

Ved dødsfall er det vanlig at en først tar kontakt med et begravelsesbyrå som videresender melding til kirkekontoret. Dersom en ikke ønsker å benytte et begravelsesbyrå, kan en kontakte soknepresten i Karlsøy direkte. I alle tilfeller ønsker presten som skal forrette i gravferden å få kontakt med pårørende så snart som mulig etter et dødsfall. Ved gravlegging av personer som ikke er hjemmehørende i Karlsøy sokn, vil det bli krevd gravferdsavgift. 

» Mer om Gravferd fra www.kirken.no