1. Utensokns tjenester.

    Gravlegging, utensokns                             kr 5 000,-

    Urnenedsetting, utensokns                        kr 2 000,-

    Vielser, kirkerom, utensokns                     kr 3 000,-

    Vielser, sakristi, utensokns                        kr 1 000,-

    Annen kirkelig seremoni, utensokns         kr 2 000,-

   

2. Andre avgifter.

     Leie av kirkerom, inntektsbringende        kr 1 500,-

     Leie av kirkerom, ikke inntektsbr.           kr 1 000,-

     Leie av menighetssal                                kr    750,-

     Vielser på lørdager                                   kr 1 000,-

     Kirkelig seremoni, ikke medl.                  kr 2 000,-

     Organist, kirkelig seremoni, ikke medl.   kr 2 500,-

 

 

                                          Karlsøy kirkelige fellesråd