Et vald er den minste geografiske og juridiske enheten som kan tildeles fellingstillatelse fra kommunen. Jaktrettshaver kan søke kommunen om å få godkjent sin eiendom som vald. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer, men den samlede størrelsen på det tellende arealet må minst tilsvare størrelsen på det fastsatte minstearealet for arten. 

Søknad om godkjenning eller endring av vald sendes kommunen innen 1. mai. Det skal benyttes eget søknadsskjema

Mer informasjon om krav til godkjenning og søknadsprosessen finner du i  Hjorteviltforskriften.