Hva kan du søke midler til?

Fondet kan brukes til:

 • kursing
 • Tilskudd til utarbeidelse av bestandsplaner
 • Tilrettelegging for jakt
 • Kommunens utgifter til handtering av fallvilt og ettersøk av skadet vilt
 • Tiltak for å forebygge skader voldt av vilt
 • Tiltak som forebygger viltpåkjørsler
 • Andre tiltak som fremmer viltforvaltningen

Hvem kan søke?

 • Kommunen
 • Enkeltpersoner
 • Organisasjoner
 • Lag og foreninger ( som grunneierlag, utmarkslag, jeger og fiskeforeninger)
 • Vald
 • Bestandsplanområder

Slik søker du

Det er viltutvalget som behandler søknadene under møtene i viltutvalget. 

For mer informasjon om søknadsprosessen og hva fondet kan brukes til, se de lokale retningslinjene: retningslinjene

Lurer du på noe, send en epost til postmottak@karlsoy.kommune.no.