Vegtrafikkloven § 12  og dyrevelferdsloven § 4 pålegger enhver å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet, sykt eller hjelpeløst. 

Ring politiet på 02800. 

Har du kjørt på en elg eller et dyr fra dyrehold (f.eks. sau eller rein), eller ser et dyr som er sykt eller skadet, skal du varsle politiet eller eieren umiddelbart. 

Oppgir om mulig følgende informasjon:

  • Hvor er dyret? 
  • Hva er skaden? 
  • Hva slags dyr skal de ser etter (voksent dyr eller kalv? hunn- eller handyr? osv.).

Politiet varsler vår lokale ettersøksgruppe eller dyreeier. 

Evt. kan du ringe direkte til Karlsøy ettersøksgruppe på tlf. 901 21 149. Kommunens konsulent for landbruk og utmark har kontaktinformasjon til gårdbrukere og reineiere og kan nås på tlf. 94484107. 

Ettersøksgruppa er skolert til å håndtere situasjoner med skadet vilt, mens dyreeier er den som har best kunnskap om hvordan f.eks. sau eller rein skal ivaretas. Dersom man ikke får tak i politiet, veterinær eller dyreeier innen rimelig tid, og det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive det med det samme. 

Ikke gå unødvendig nært eller følg etter dyret! 

Det er viktig å holde avstand, slik at dyret, enten det er en elg eller et annet skadet dyr, ikke føler seg presset på noen måte! Et skadet dyr legger seg ofte ned om det får være i fred. Om man er i bil når man treffer på et skadet dyr, er det lurt å observere dyret fra bilen og kun gå ut dersom det er absolutt nødvendig for å sjekke dyrets tilstand. 

Om man ikke er varsom, vil dyret prøve etter beste evne å komme seg videre i sikkerhet, med de ekstra lidelsene dette medfører. Det vil også dra ut tiden før ettersøksgruppa eller dyreeier får letet opp dyret, noe som er svært uheldig med tanke på dyrets velferd. 

Om dyret forlater stedet, ikke følg etter det! Merk stedet der det først ble funnet med en refleksvest, plastpose eller lignende som knytes fast i autovernet, en brøytestikker eller et tre. Dette hjelper ettersøksgruppa og dyreeier å finne igjen stedet. 

Statens vegvesen har gode råd til hvordan du kan unngå påkjørsel:

  • Vær spesielt oppmerksom i områder med mye vilt eller husdyr, som ofte er skiltet.

  • Hjortevilt er flokkdyr. Ser du ett dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere. Det samme gjelder for sauer og geiter. 

  • Et dyr som tilsynelatende er rolig, kan begynne å løpe foran bilen eller bli skremt.

  • Vilt er mest på vandring i skumringstimene morgen og ettermiddag og mer om natten enn på dagen.

  • Sveip med blikket for å få med deg aktiviteten i vegkanten.

  • Hold farten – både etter fartsgrensen og forholdene, slik at du har mulighet til å stoppe opp.