Vannvåg oppvekstsenter, etablert mars 2015, er en 1. – 10. skole og barnehage i samme bygg. Vi har 30 elever i skolen og 9 barn i barnehagen. Oppvekstsenteret ligger sentralt i Vannvåg med kort vei til fotballbane, ballbinge, lavvo, gym/svømmehall og nært til skiløyper og slalåmbakke. 

Vannvåg oppvekstsenter jobber aktivt for å skape en meningsfull og trygg skole og barnehage hverdag, hvor også tilpasset opplæring og aktiv bruk av nærmiljøet et viktig.

Våre satsningsområder er: Ungdomstrinnsatsningen med fokusområder på grunnleggende ferdigheter i regning og klasseledelse. Satsningen omfatter alle trinnene. I tillegg har skolen et stort fokus på IKT i skolen og skole-hjem samarbeid.