Vannvåg oppvekstsenter, etablert mars 2015,  med skole og barnehage i samme bygg. Vi har elever fra 1. - 10. trinn og to avdelinger i barnehagen. Oppvekstsenteret ligger sentralt i Vannvåg med kort vei til fotballbane, ballbinge, lavvo, gym/svømmehall og nært til skiløyper og slalåmbakke. 

Vannvåg oppvekstsenter jobber aktivt for å skape en meningsfull og trygg skole og barnehage hverdag, hvor også tilpasset opplæring og aktiv bruk av nærmiljøet et viktig.

Karlsøy kommune har hatt følgende fokusområder innen skoleutvikling i flere år:

                            - vurdering for læring

                            - sosial kompetanse

                            - tilpasset opplæring

Våre satsningsområder i skolen er i tillegg:

* Innføring av nye læreplaner

* implementering av nettbrett  og  Skooler

* hjem - skole samarbeid