Hansnes skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med fulldelte klasser. Vi har 118 elever inneværende skoleår. Skolen ligger sentralt i kommunesenteret omkranset av hav og fjell. Skolens plassering gir gode muligheter for bruk av naturen i undervisningen og ekskursjoner.
I tilknytning til skolen har vi ballbinge, kunstgressbane, lavvo og gymanlegg med svømmehall. I tillegg har vi eget naust og båt i fjæra nedenfor skolen.

Satsingsområder.

Skolens visjon er: " Kunnskaper og muligheter i et levende øyrike» der fellesskap, trivsel og læring står i sentrum.

Elevene ved Hansnes skole skal oppleve en variert skolehverdag med ulike metoder og strategier for læring. Elevene skal arbeide praktisk, variert, utfordrende og relevant i alle fag.

Felles satsningsområde for skoleåret 2018-19 er: «DIGG» læring ved Hansnes skole». Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdigheter ( 5.ferdighet) integrert i alle fagene. Elevene skal tilegne seg økt digital kompetanse ved bruk av digitale verktøy og pedagogisk programvare. En viktig del av arbeidet er å videreutvikle og ta i bruk de mulighetene som ligger i skolens digitale læringsplattform for deling av arbeid, samarbeid og vurdering. I løpet av skoleåret 2018-19 innfører skolen bruk av nettbrett for alle elevene i 1.-7.klasse.

 

Kontaktinformasjon skolen.

Skolens kontortid er hver dag i tidsrommet 08.00-16.00

Rektor: Berit Anthonsen, telefon: 77 74 62 06/ Mobil  94 82 20 11

Mailadresse: berit.anthonsen@karlsoy.kommune.no

Inspektør og daglig leder leder sfo : Marie Bull , telefon 77 74 62 07/ Mobil 95 13 17 23

Mailadresse: marie.bull@karlsoy.kommune.no

Rådgiver : Andrè Hagen Sæbø, telefon 77 74 82 08

Mailadresse : andre.sabo@hansnesskolen.no

Merkantil/sekretær: Marit Pettersen, telefon 77 74 62 00

Mailadresse:  marit.pettersen@karlsoy.kommune.no

 

Skolefritidsordningen ved Hansnes skole

Tilbudet i sfo  gjelder inntil 18,5 timer pr. uke i tidsrommet 07.30-08.30 før undervisning og kl.14.30-16.00 etter undervisning hver dag fra mandag til og med torsdag. Fredag har sfo åpent kl 07.30 – 16.00 når elevene ikke har undervisning.

Sfo holder til i eget baserom i 1.etasje, men bruker også andre rom i skolen ved behov.

Det er utarbeidet egen årsplan for sfo som sendes ut til foresatte ved oppstart av sfo om høsten. Planen inneholder målsettinger, praktisk informasjon og rutiner/regler som gjelder i sfo. Det utarbeides også egen plan for planlagte aktiviteter hver måned.

Daglig leder for sfo ved Hansnes skole er Marie Bull som kan kontaktes pr. telefon

77 74 62 07/ Mobil 95 13 17 23 eller via mail;  marie.bull@karlsoy.kommune.no

Sfo har også egen telefon for beskjeder til ansatte i sfo: 41 65 46 40

Dette gjelder spesielt melding om dersom barnet av ulike årsaker ikke kommer eller annen viktig informasjon til de ansatte.