Det kan søkes plass for elever i 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever 1.- 7. klassetrinn.

Fra 1. august 2022 innføres det tilbud om utvidet skolefritidsordning. Det betyr at man nå kan velge om barnet ditt skal benytte ordinær skolefritidsordning, som følger skoleruta eller om man ønsker utvidet skolefritidsordning som også har åpent tilbud i ferier, med unntak av 3 ferieuker i juli (følger barnehageruta)

Odinær skolefritidsordning utgjør 12 timer pr. uke. Ordinær skolefritidsordning kan overstige dette timetallet dersom det er behov for det. Pris pr time over 12 timer er satt til kr. 50,- pr. time. Behovet ut over 12 timer per uke avklares med skolen der du mottar tilbudet. Rektorene avgjør åpningstider for SFO.

Dersom en ønsker utvidet skolefritidsordning vil dette bety at barnet ditt kan benytte SFO alle timer og alle dager skolefritidsordningen er åpen. Dette vil også gjelde i ferier. I praksis vil skolefritidsordningen følge barnehageruta for kommunale barnehager. Det betyr at skolefritidsordningen vil ha 3 uker ferie på sommeren, samt at det vil settes av 5 dager til planleggings- og utviklingsdager for personalet. Informasjon om når disse dagene skal være, vil bli opplyst i god tid.

Vi ber alle som ønsker Skolefritidsordning om å søke om dette på nytt. Dette gjøres elektronisk gjennom vår foresatteportal. (mulighet for å søke vil åpnes 1. mai 2022)

For å gå til foresatteportal klikker du på denne linjen.

Trenger du hjelp til å  søke kan du ta direkte kontakt med den skolen du ønsker å søke til, så vil de kunne tilby hjelp til søkeprossessen. Vedtekter for Skolefritidsordningen finner du her