Vanna montessoriskole ble opprettet 1. august 2016. Skolen har elever fra 1. til 10. trinn. Skolen er en privatskole tilknyttet Norsk montessoriforening.