Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
mobbeombud

Årsrapport fra Mobbeombud

Mobbeombud Jon-Halvdan Lenning orienterte i dag Formannskapet om sitt virke

Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø.

illustrativt

Fremgang for Karlsøy kommune i utvikling av grunnskolepoeng

I den nasjonale oversikten over utvikling av grunnskolepoeng for avgangselevene i ungdomsskolen, kommer Karlsøy kommune veldig godt ut.

Oversikten viser at Karlsøy kommune ligger godt over gjennomsnittet, både nasjonalt og innad i Troms fylke.

Friluftsliv for alle

Skoleprosjektet Læring i friluft

Gladsak fra Ishavskysten friluftsråd!

Friluftsrådet starter opp skolenettverket Læring i friluft i august 2018. Nettverket vil gi skolene veiledning, kurs- og kompetanseheving innen fysisk aktivitet og pedagogisk læring. Vi vil i tillegg tilby kursing innen alt fra matlaging på bål, høstingskultur, kanokurs etc. Friluftsrådet vil bistå skolene med kartlegging av uteområdene til skolene, slik at lærerne blir bedre rustet til å ta uteområdene i bruk i undervisningen.