Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
illustrativt

Fremgang for Karlsøy kommune i utvikling av grunnskolepoeng

I den nasjonale oversikten over utvikling av grunnskolepoeng for avgangselevene i ungdomsskolen, kommer Karlsøy kommune veldig godt ut.

Oversikten viser at Karlsøy kommune ligger godt over gjennomsnittet, både nasjonalt og innad i Troms fylke.

Friluftsliv for alle

Skoleprosjektet Læring i friluft

Gladsak fra Ishavskysten friluftsråd!

Friluftsrådet starter opp skolenettverket Læring i friluft i august 2018. Nettverket vil gi skolene veiledning, kurs- og kompetanseheving innen fysisk aktivitet og pedagogisk læring. Vi vil i tillegg tilby kursing innen alt fra matlaging på bål, høstingskultur, kanokurs etc. Friluftsrådet vil bistå skolene med kartlegging av uteområdene til skolene, slik at lærerne blir bedre rustet til å ta uteområdene i bruk i undervisningen.

 

Skole- og barnehagerute 2018-2019

Hovedutvalg for opplæring har vedtatt skole- og barnehageruten for 2018-19.

Voksenopplæring og kulturskolen følger skoleruta.

Trygt og godt skolemiljø

En trygg skoledag uten mobbing

Her følger informasjon fra Fylkesmannen

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen.