Ungdomsrådet i Karlsøy kommune 2021-2023:

Leder: Parahini Parabaran (e-post)

Nestleder: Lina Hanssen (e-post)

 

Styremedlemmer:

Alise Gabrielsen (e-post)

Elise Bakken (e-post)

Lill-Andrea Svendsen (e-post)

Vinesh Sritharan (e-post)

 

Vara:

Lea Jensen (e-post)