Kontrollutvalget

Kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019 har denne sammensettingen:

FRP, FRRR, SV og H:
Jan Richardsen H (leder)
Hanny Ditlefsen FRRR
Hanne Johnsen FRRR (nestleder)
Vara: Tom Einar Kristoffersen FRP, Kay Morten Bull FRRR, Stein Inge Hilmarsen FRP
AP:
Irene Larsen
Vara: Tom Arild Ottesen, Alf Johnsen
SP:
Reidar With
Vara: Knut Ole Karlsen

Kontrollutvalgets sekretariat:

K-Sekretariatet IKS

v/ Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Postboks 6600, 9296 Tromsø

Telefon: 777 88043
E-post: bhw@k-sek.no

Kultur- og oppvekstutvalget

Kultur- og oppvekstutvalg for perioden 2015 - 2019 har denne sammensettingen:

FRP, FRRR, SV og Høyre:
Jon Pedersen SV (leder), Jostein Stefanussen H, Aina Isaksen FRRR
Vara: Nina Lindrupsen SV, Siri Folven FRRR, Ove Nyeng FRRR
SP:
Gunn Hansen
Vara: Trine Marie Thomassen, Kristine Vinje, Stein Ottar Eliassen
AP:
Ann-Olaug Eilertsen (nestleder)
Vara: Villy Mikkelsen, Mona Sørensen

Helse- og sosialutvalget

Helse- og sosialutvalg for perioden 2015 - 2019 har denne sammensettingen:

FRP, FRRR, SV og Høyre:
Linda Sjøveian Jensen FRRR (leder), Eirin Richardsen FRP, Joar Kirkefjord H
Vara: Monica Nyrud SV, Bjørn Lian FRP, Gunn Heidi Robertsen SV
SP:
Marit Sirevåg
Vara: Freddy Sørensen, Connie Jeanette Paulsen, Svein Harald Tårnes
AP:
Sylvi Vatne Pedersen (nestleder)
Vara: Villy Mikkelsen, Lill K. Steffensen

Andre råd og utvalg

POLITISK FORHANDLINGSUTVALG

Mona Pedersen FRRR
Frank Harry Pettersen FRP
Eskild Johansen AP
Vara: Freddy Mikkelsen SP

KLAGENEMND

Egil Fjellstad FRRR
Stein Johnsen FRP
Anne Mary Cebakk FRRR
Vara: Grete Lind FRRR, Ednar Paulsen FRRR, Trond Hudø FRP
SP:
Edgar Leonhard Hansen 
Vara: Bjarne Junior Lundberg, Anne Karin Godø Giæver, Knut Ole Karlsen
AP:
Sylvi Vatne Johansen
Vara: Vigdis Johansen

RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Fra kommunen velges følgende medlem:
Grete Lind FRRR
Vara: Hege Tatjana Johansen SV, Else Irene Sørensen AP, Nordis Lundberg SP

REGIONRÅD

Mona Pedersen FRRR
Frank Harry Pettersen FRP
Vara: Birger Bull FRRR, Jostein Richardsen FRP, Parabaran Rajalingam SV

KOMMUNIKASJONSUTVALG

Svein Egil Haugen SV (leder)
Benn Levi Thomassen H
Irene Larsen AP
Vara: Arnulf Mortensen FRP, Ednar Paulsen FRRR
Elisabeth Johansen AP (nestleder)
Vara: Arild Johansen AP, Bent Gabrielsen AP
Freddy Mikkelsen SP
Vara: Freddy Sørensen SP, Gunn J. Hansen SP, Stein Ottar E. Ditlefsen SP

FORLIKSRÅD

Hanny Ditlefsen FRRR (leder)
Helene Kongsli SV (nestleder)
Freddy Sørensen SP
Vara: Arild Johansen AP, Linda Myrseth AP, Tom A. Ottesen AP

KS 2015-2019

Representant til KS Fylkesmøte:
Ordfører Mona Pedersen
Varaordfører Frank Harry Pettersen
Vara: Gunn Johanne Hansen, Eskild Johansen

OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT 2015 - 2019

Jan Arne Olsen FRP (leder)
Marit Sørensen SV (nestleder)
Vara: Olaug Mikkelsen H, Jens Lilleby, Nina Bakken FRRR
Roger Sørensen AP
Vara: Espen Sørensen

REPRESENTANT TIL JAN BAALSRUD STIFTELSEN

Gunn Marit Andersen Opsal
Vara: Svein Ove Kongsli

VALG AV REPRESENTANT TIL KONFLIKTRÅDET

Per Erik Bogen FRP
Vara: Arild Johansen AP, Camilla T. Johannesen FRRR

REPRESENTANT TIL ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD 2015 - 2019

Mona Pedersen FRRR
Vara: Liv Harrieth Skogvold SV, Bjarne Lundberg SP

REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD

Eskild Johansen AP
Vara: Nina Dalan Lindrupsen SV, Anki Godø Giæver SP, Mona Martinsen

VILTNEMND

Wibeke Ditlefsen FRRR (leder)
Pål Lium FRP
Jon Pedersen SV
Vara: Magne Mikkelsen Høyre, Wiggo Ditlefsen FRRR, Camilla Therese Johannessen FRRR
Lill Kristin Steffensen AP
Vara: Håkon Solli AP
Ragnar With SP (nestleder)
Vara: Bjarne Junior Lundberg SP, Magnhild Christiansen SP, Stein-Ottar Eliassen Ditlefsen SP