Kontrollutvalget

Leder Jan Richardsen, Høyre.

Medlem Vegard Sjåvik, Sp.

Medlem Åshild Berg, Sp.

Varamedlemmer: Jan Arne Olsen, Frp.  Ole Josefsen, Frp.  Britt Hansen, Sp.  Roger Heika, Frp.  Marit Elin Workinn, Sp.

******************

Nestleder Hanny Ditlefsen, Karlsøy Fellesliste.

Medlem Trond Flaten, SV.

Varamedlemmer:  Knut-Werner Hansen, Ap.  Håkon Hoel, Karlsøy Fellesliste. Liv-Marit Edvardsen, SV.

Levekårsutvalget

Leder Ann-Olaug Eilertsen, Ap.

Nestleder Stein-Ottar Ditlefsen, Karlsøy Fellesliste.

Medlem Asle Cebakk, Karlsøy Fellesliste.

Medlem Helene Kongsli, SV.

Varamedlemmer Kine Camilla Sæbø, SV.  Ingebjørg Lavoll, Ap. Einar Bull, Karlsøy Fellesliste.  Roger Sørensen, Ap.

*******************

Medlem Espen Kirkvik, Sp.

Medlem Marit Sirevåg, Sp.

Medlem Irita Laurise Tapina, Frp.

Varamedlemmer: Trine Henriksen, Sp.  Eirin Richardsen, Frp.  Vidar Jacobsen, Sp.  Magnhild Christiansen, Sp.  Stig Arne Eliassen, Frp.

Plan- og Driftsutvalget

Leder Egil Fjellstad, Karlsøy Fellesliste.

Nestleder Svein-Egil Haugen, SV.

Medlem Iselin Kristin Solberg, Ap.

Varamedlemmer:  Jon Pedersen, SV.  Eirik Ottesen, Karlsøy Fellesliste.  Helene Kongsli, SV.  Espen Sørensen, Ap.  Ingrid Rostad, Ap.

******

Medlem Gunn Johanne Hansen, Sp.

Medlem Jostein Richardsen, Frp.

Varamedlemmer: Kåre Reidar With, Sp.  Frank-Harry Pettersen, Frp.  Anne Karin Godø Giæver, Sp.  Magnhild Christiansen, Sp.

Interkommunalt politisk råd (regionrådet)

Mona Pedersen, KF
Parabaran Rajalingam, SV
Varamedlemmer: Elisabeth Johansen, AP. Aina Isaksen, KF
Gunn Johanne Hansen, SP
Varamedlemmer: Jostein Richardsen, FRP. Åshild Berg, SP. Stig-Arne Eliassen, FRP. Kåre Reidar With, SP

Rådet for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunens representant:
Leder Sverre Benum, Ap. 
Varamedlem: Hege Johansen Grimstad, SV.

Medlem for personer med funksjonsnedsettelse:
Medlem Asle Cebakk
Medlem Nordis Lundberg
Varamedlem: Andreas Mortensen

Ringvassøy Pensjonistforening:
Medlem Norvald Nilsen-Norberg
Varamedlem: Else Sørensen

Reinøy Pensjonistforening:
Nestleder Lillian Ditlefsen
Varamedlem: Kirsten Nordmark

Vannvåg Pensjonistforening:
Medlem Karin Olsen
Varamedlem: Lillian Bjørndal

Vannareid Pensjonistforening:
Medlem Wiggo Klingenberg
Varamedlem: Hilmar Olsen

 

Klagenemnda

Leder Vigdis Johansen, Ap. 
Nestleder Jon Pedersen, SV. 
Medlem Anne Mary Cebakk, Karlsøy Fellesliste. 

Varamedlemmer: Roger Sørensen, Ap. Ingebjørg Lavoll, Ap. Kay Morten Bull, Karlsøy Fellesliste. Camilla Iren Nilsen, SV.

*******

Medlem Trine Henriksen, Sp
Ove Nyeng, Karlsøy Fellesliste. 

Varamedlemmer: Anne Karin Godø Giæver, Sp.  Stein Johnsen, Frp. Vidar Jacobsen, Sp.  June Olsen, Sp.

Ungdomsrådet

Medlemmer: Lina Hanssen, Janete Morgada, Lea Jensen, Siri Tårnes og Parahini Parabaran. Johannes Midtgård, Ole Aleksander Jensen

 

Kirkelig Fellesråd

Kommunens representant:
Ann-Olaug Eilertsen, AP
1. Varamedlem Asle Cebakk, Karlsøy Fellesliste. 
2. Varamedlem Stig Arne Eliassen, Frp. 
3. Varamedlem Jon Pedersen, SV.
4. Varamedlem Marit Sirevåg

Utsendinger til KS (Kommunesektorens Interesseorganisasjon)

Ordfører ble valgt som utsending, med varaordføreren som varamedlem.

Representant til Konfliktrådet

Kommunens representant:
Arild Johansen, Ap
Varamedlem:
Liv Marit Edvardsen, SV

Ishavskystens Friluftsråd

Kommunens representant i styret: Mona Pedersen, Karlsøy Fellesliste. 
Årsmøtedelegater:
Mona Pedersen, personlig varamedlem: Hanny Ditlefsen
Elisabeth Johansen, personlig varamedlem: Helene Kongsli
Vegard Sjåvik, personlig varamedlem: Espen Kirkvik

Jan Baalsrud-stiftelsen

Medlem Gunn Marit Andersen Opsal, Ap.  Varamedlem Helene Kongsli, SV.

Politisk forhandlingsutvalg

Ordfører, varaordfører og Freddy Mikkelsen, Sp ble valgt som medlemmer.

Varamedlem Elisabeth Johansen, Ap.  Varamedlem Frank Harry Pettersen, Frp.

Kommunikasjonsutvalg

Leder Svein-Egil Haugen
Nestleder Eirik Ottesen
Medlem Elisabeth Johansen
Varamedlemmer: Rolf Harald Albertsen, Egil Fjellstad, Gunn Heidi Robertsen, Torgunn Lilleby
********
Medlem Åshild Berg
Medlem Stig-Arne Eliassen
Varamedlemmer: Anne Karin Godø Giæver, Trond Myre Hudø, Magnhild Christiansen, Olaf Tore Sivertsen

Viltutvalg

Leder:        Mona Pedersen
Nestleder:  Jon Pedersen
Medlem:     Roger Sørensen
Medlem:    Astrid Hudø
Medlem:    Bjarne Lundberg

Varamedlemmer: Iselin Solberg, Ednar Paulsen, Yngve Hansen, Magnhild Christiansen, Pål Lium, Åshild Berg