Kommunestyrets sammensetning

Kommunestyret i perioden 2015 - 2019 har denne sammensettingen:

Ap:  Elisabeth JohansenBent Gabrielsen, Ann-Olaug Eilertsen, Villy Ferdinand Mikkelsen.
Vara: Markus Gabrielsen, Sylvi Vatne Pedersen, Knut Werner Hansen, Linda Alette Myrseth, Arild Otto Johansen, Roger Sørensen

SV: Svein-Egil HaugenParabaran Rajalingam
Vara: Nina Lindrupsen, Marit Tone Sørensen, Jon Pedersen, Helene Olufine Kongsli, Liv Harriet Skogvold

Frp: Frank-Harry PettersenJostein RichardsenAndreas MortensenGudleiv Henriksen
Vara: Eirin Violetta Richardsen, Per Åsmund Pettersen, Stein Bjørnar Johnsen, Tom-Einar Kristoffersen, Ann Vigdis Solli, Tormod Solli, Stein Inge Hilmarsen

H: Jan Richardsen
Vara: Bjørn Håvard Evensen, Jostein Lyder Stefanussen, Inge Robertsen, Joar Kirkefjord

Sp: Freddy MikkelsenGunn J. HansenSvein-Harald Tårnes
Vara: Trine Maria Thomassen, Marit Sirevåg, Magnhild Christiansen, Knut Ole Karlsen, Connie Jeanette Paulsen, Kåre Reidar With

FRRR: Mona PedersenBirger Bull, Asle Cebakk
Vara: Wibeke Ditlefsen, Aina Isaksen, Håkon Hoel, Ove Kristian Nyeng, Egil Levin Fjellstad, Nina Merete Bakken

Formannskapets sammensetning

Formannskapet i perioden 2015 - 2019 har denne sammensettingen

AP:
Elisabeth Johansen og  Bent Gabrielsen
Vara: og Ann-Olaug Eilertsen
(I perioden desember 2016 til juni 2017 vil Bent Gabrielsen være fast medlem og Villy Mikkelsen være 2. vararepresentant jmf. kommunestyrevedtak 103/16)

SP:
Freddy Mikkelsen
Vara: Gunn Hansen og Svein Harald Tårnes

FRP:
Frank Pettersen og Jostein Richardsen
Vara: Andreas Mortensen og Gudleif Henriksen

FRRR og SV:
Mona Pedersen FRRR og Parabaran Rajalingam SV
Vara: Birger Bendiksen Bull og Asle Cebakk

Formannskapet er også administrasjonsutvalg, med tillegg av 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidstakerorganisasjonene velger selv sine to representanter til utvalget.

Politisk organisasjonskart