Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bruk dine demokratiske rettigheter!

Du behøver ikke være folkevalgt for å fremme din mening om viktige saker. Som innbygger kan du kontakte politikerne for å fronte din sak. Politikerne er interessert i hva folk mener og de er oftest takknemlig for innspill - enten direkte eller via telefon eller epost.

Også innspill på sosiale medier legges merke til og har påvirkningskraft dersom argumentene er saklige og gode.

Innspill til enkeltsaker som skal til politisk behandling må sendes skriftlig til ordfører/rådmann. Innspillene må sendes skriftlig fordi de skal kopieres og legges ved saken slik at alle får tilgang til samme informasjon i forkant av den politiske behandlingen.

Innbyggerinitiativ via minsak.no innebærer at kommunens innbyggere har rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Initiativet må gjelde områder der kommunen kan engasjere seg eller har beslutningsmyndighet. Formålet med innbyggerinitiativ er at innbyggerne i en kommune eller et fylke skal ha mulighet til å sette nye saker på den politiske dagsorden.

 

min_sak_logo.jpg