Politirådets mål og oppgaver

Samarbeidsavtalen mellom Karlsøy kommune og Tromsø politistasjonsdistrikt utdyper mål og oppgaver for samarbeidet. Samarbeidsavtalen kan leses i sin helhet her.

Årshjul 2019 - 2020 for politirådet

Karlsøy politiråd vil avholde 3 møter i året. Årshjulene for inneværende og neste år ser slik ut.

årshjul for 2019

årshjul for 2020

 

Forebygging av arbeidslivskriminalitet, radikalisering og voldelig rasisme

Dette var to av temaene for politirådets møte den 13. september.
Her kan du lese litt om forebygging av arbeidslivskriminalitet:
Presentasjon til Karlsøy politiråd 13 sept.

I samme møte ble det også presentert en handlingsveiledning ved bekymring for radikalisering og voldelig rasisme.
Denne veilederen kan du lese her.