Politirådets mål og oppgaver

Karlsøy kommune og Tromsø politistasjonsdistrikt inngikk en samarbeidsavtale i 2019. Samarbeidsavtalen kan leses i sin helhet her.

 I tillegg til denne samarbeidsavtalen er det nå avtalt et vedlegg til denne avtalen, som gjelder fra 2021-2023. Vedlegget kan leses her

Referater fra møtene i politirådet

Karlsøy politiråd ønsker å offentliggjøre referatene fra sine møter, slik at publikum kan være kjent med hvilke saker som tas opp i disse møtene. Fra 2021 vil man kunne lese disse referatene her.

Referat Karlsøy politiråd 18.2.2021 (Årshjul for 2021 kan leses i dette referatet)

Referat Karlsøy politiråd 19.10.2021