Politirådets mål og oppgaver

Samarbeidsavtalen mellom Karlsøy kommune og Tromsø politistasjonsdistrikt utdyper mål og oppgaver for samarbeidet. Samarbeidsavtalen kan leses i sin helhet her.

Referater fra politirådets møter vil legges ut på denne siden fortløpende.