Om ordføreren

Ordfører i Karlsøy kommune i perioden 2015 – 2019 er Mona Pedersen (Felleslista)

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Det er ordfører som ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet.  Ordføreren er kommunens juridiske person.

Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes Sentralforbund (KS).  KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Karlsøy kommune inngår sammen med kommunene Balsfjord og Tromsø i Tromsø-området regionråd. Ordføreren innehar nestledervervet i regionrådet for perioden 2018 – 2019..

En av de viktigste rollene ordføreren har er å være bindeledd mellom befolkningen og kommunen som forvaltningsorgan.  Ordføreren skal være, og er folkets talerør i forvaltningen.

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommune og lokalsamfunn, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordførerens agenda

Ordførerens aktiviteter i mars 2019:

UKE 12

Mandag 25 mars

Klokken 09.00 - 14.30  Heldagssamling lokalt landbruk, Rådhuset

Klokken 20.00 - 21.30  Styremøte NFKK, Skypemøte

Tirsdag 26 mars

Klokken 08.30 - 10.00  Stedsutviklingsanalyser Gamnes og Hansnes, Rådhuset

Klokken 13.30 - 15.00  Møte fylkesrådene for næring, samferdsel og skole, Fylkesbygget Tromsø

Klokken 18.00 - 21.00  Folkemøte rullering arealplan, Vannøy

Onsdag 27 mars

Klokken 09.00 - 15.00  Formannskapsmøte, Rådhuset

Klokken 18.00 - 21.00  Folkemøte rullering arealplanen, Skogsfjord

Torsdag 28 mars

Feriedag

Fredag 29 mars

Feriedag