Om ordføreren

Ordfører i Karlsøy kommune i perioden 2015 – 2019 er Mona Pedersen (Felleslista)

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Det er ordfører som ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet.  Ordføreren er kommunens juridiske person.

Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes Sentralforbund (KS).  KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Karlsøy kommune inngår sammen med kommunene Balsfjord og Tromsø i Tromsø-området regionråd. Ordføreren innehar nestledervervet i regionrådet for perioden 2018 – 2019..

En av de viktigste rollene ordføreren har er å være bindeledd mellom befolkningen og kommunen som forvaltningsorgan.  Ordføreren skal være, og er folkets talerør i forvaltningen.

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommune og lokalsamfunn, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordførerens agenda

Ordførerens aktiviteter i mai 2019:

UKE 28/29/30

I disse sommerukene blir tiden brukt til å reise rundt i kommunen, besøke ansatte på arbeidsplassen, besøke bedrifter og ellers treffe folk i det vakre øyriket.

Ta gjerne kontakt om du vil jeg skal komme innom for en kopp kaffe!

 

Hilsen Mona Pedersen