Om ordføreren

Ordfører i Karlsøy kommune i perioden 2015 – 2019 er Mona Pedersen (Felleslista)

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Det er ordfører som ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet.  Ordføreren er kommunens juridiske person.

Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes Sentralforbund (KS).  KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Karlsøy kommune inngår sammen med kommunene Balsfjord og Tromsø i Tromsø-området regionråd. Ordføreren innehar nestledervervet i regionrådet for perioden 2018 – 2019..

En av de viktigste rollene ordføreren har er å være bindeledd mellom befolkningen og kommunen som forvaltningsorgan.  Ordføreren skal være, og er folkets talerør i forvaltningen.

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommune og lokalsamfunn, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordførerens agenda

Ordførerens aktiviteter i mai 2019:

UKE 19

Mandag 6 mai

Kl. 10.30 - 12.30  Aksjeportefølje Troms Kraft og etablering av nytt holdingsselskap, Fylkesbygget Tromsø

Kl. 12.00 - 16.00  Bransjemøte sjømatnæringen, Kystens Hus Tromsø

Tirsdag 7 mai

Kl. 08.00 - 09.00  Privat avtale

Kl. 13.00 - 14.00  Fylkesveger Troms, Skypemøte

Onsdag 8 mai

Kl. 09.00 - 10.30  Forberedelser møtet med Tromsbenken i regionrådet, Rådhuset

Kl. 11.00 - 13.00  Pressekonferanse om KPMG rapporten m/ lunsj Langsundforbindelsen AS, Alfheim Stadion Tromsø

Kl. 16.00 - 18.00  Dialogmøte Nordkvaløy-Rebbenes landskapsverneområde, Rådhuset

Kl. 18.00 - 18.30  TRI bygg -presentasjon prosjekt, Rådhuset

Torsdag 9 mai/fredag 10 mai

Privat avtale

UKE 20

Mandag 13 mai

Kl. 09.00 - 10.30  Arbeidsmøte med rådmannen, Rådhuset

Kl. 13.00 - 13.30  Evaluering kriseberedskap skrivebordsøvelse, Rådhuset

Kl. 14.00 - 16.00  Oppfølging henvendelser, Rådhuset

Tirsdag 14 mai

Kl. 08.30 - 15.00  Besøk Vannøya

Onsdag 15 mai

Kl. 09.00 - 14.00  Bransjemøte reiselivet, Rådhuset

Torsdag 16 mai

Jobbskygger hele dagen

Kl. 09.00 - 14.00  Bransjemøte andre næringer, Rådhuset

Kl. 11.30 - 12.30  Planleggingsmøte ØIS, Rådhuset

Kl. 14.00 - 14.30  Gjennomgang 17 mai

Fredag 17 mai

Nasjonaldagen, tale i Vannvåg og på Hansnes