Om ordføreren

Ordfører i Karlsøy kommune i perioden 2019 - 2023 er Mona Pedersen (Karlsøy Fellesliste)

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Det er ordfører som ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet.  Ordføreren er kommunens juridiske person.

Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes Sentralforbund (KS).  KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Karlsøy kommune inngår sammen med kommunene Balsfjord og Tromsø i Tromsø-området regionråd. Ordføreren innehar ledervervet i regionrådet for perioden 2019 - 2021.

En av de viktigste rollene ordføreren har er å være bindeledd mellom befolkningen og kommunen som forvaltningsorgan.  Ordføreren skal være, og er folkets talerør i forvaltningen.

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommune og lokalsamfunn, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordførerens agenda

Ordførerens aktiviteter i februar 2020:

 

UKE 8

Mandag 17 - onsdag 19 februar

Studiesamling Harstad

Torsdag 20 februar

Møte opplæringssjef

Lunsj åpen omsorg

Fredag 21 februar

Medarbeidersamtale Rådhuset, Tromsø

 

UKE 9

Mandag 24 februar

Arbeidsmøte ordfører - rådmann

Planlegging dialogmøte landbruket

Tirsdag 25 februar

Møte med SalMar

Arbeidsmøte samarbeidspartiene

Onsdag 26 februar

 

Torsdag 27 februar

Frokostmøte Næringsforeningen i Tromsøregionen

Møte ang FV 7912

 

Fredag 28 februar