Om ordføreren

Ordfører i Karlsøy kommune i perioden 2019 - 2023 er Mona Pedersen (Karlsøy Fellesliste)

Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Det er ordfører som ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet.  Ordføreren er kommunens juridiske person.

Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Ordføreren er kommunens representant i Kommunenes Sentralforbund (KS).  KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Karlsøy kommune inngår sammen med kommunene Balsfjord og Tromsø i Tromsø-området regionråd. Ordføreren innehar ledervervet i regionrådet for perioden 2019 - 2021.

En av de viktigste rollene ordføreren har er å være bindeledd mellom befolkningen og kommunen som forvaltningsorgan.  Ordføreren skal være, og er folkets talerør i forvaltningen.

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommune og lokalsamfunn, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordførerens agenda

Ordførerens aktiviteter i september 2020:

 

Uke 37

Mandag 7 september

Tirsdag, onsdag, torsdag - studiesamling i Harstad

Fredag 11 september:

10.00 - 12.00          Konseptvalgutredning for Nord-Norge - Teams

Uke 38

Mandag 14 september

09.00 - 10.30          Ukentlig arbeidsmøte med rådmannen

11.00 - 15.00          Representantskapsmøte KomRev Nord IKS, Tromsø

19.00 - 20.30          Møte samarbeidskoalisjonen, teams

Tirsdag 15 september

10.00 - 14.00          Styremøte Nortdkvaløya - Rebbenes landskapsverneområde, Rådhuset

Onsdag 16 september

09.00 - 15.00          Formannskapsmøte, Rådhuset

16.45 - 18.15          Møte Karlsøy Idrettsråd, Rådhuset

Torsdag 17 september

10.00 - 12.00          Medarbeiersamtale, Tromsø

14.00 - 15.00          TV - aksjonen 2020, Teams

17.00 - 21.00          Statsborgerseremoni, Rådhuset

Fredag 18 september

10.00 - 14.00          Regionrådsmøte, Tromsø