Høsten 2021 ble det valgt et nytt ungdomsråd i Karlsøy kommune. 

Hva er Ungdomsrådets rolle?
Ungdomsrådet er et råd som representerer Karlsøy-ungdommens interesser - uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Rådet er et organ for å fremme saker overfor politikerne og beslutningstakere, og et lokalt hørings -og innflytelsesorgan.

Hvilken rolle har Ungdomsrådets medlemmer?
Som medlem i ungdomsrådet skal de representere alle ungdommene i kommunen både i interne og eksterne fora. Gjennom sitt arbeid skal de fremme ungdommene sine interesser som kan forbedre ungdommers vilkår i Karlsøy og de er høringsinstans i alle saker som angår ungdom i kommunen. Ungdomsråd er ikke en arrangørkomite for aktivitet og fest for andre ungdommer, men kan være initiativtakere til arrangement som fremmer ungdomsmedvirkning og ungdommers synlighet og interesser i kommunen.

Engasjement og involvering er suksessfaktorer
For at ungdomsrådet skal lykkes, må også andre engasjere seg. Ungdomsrådet trenger innspill og engasjement fra andre for å kunne formidle videre hva som er viktig i dagens og fremtidens kommune. Ta gjerne kontakt med Ungdomsrådets leder dersom du har gode innspill du vil videreformidle til Karlsøy kommune (her finner du kontaktinformasjon).