Ungdomsrådet i Karlsøy kommune 2019-2020

Leder: Lina Hanssen (e-post)

Nestleder: Janete Morgada (e-post)

Styremedlemmer:

Lea Jensen (e-post)

Parahini Parabaran (e-post)

Siri Tårnes (e-post)