Har du behov for støttekontakt?

Støttekontaktordningen er et tilbud til personer som har behov for bistand for å kunne ha en meningsfull fritid og samvær med andre, som f.eks. kino, kafe besøk og gå tur.

Målgruppe:
Personer som pga. nedsatt funksjonsevne, alder eller andre forhold har behov for bistand for å kunne delta i fritidsaktiviteter og ha en meningsfull fritid og samvær med andre

Pris:
Tjenesten er gratis.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om støttekontakt behandles i kommunens tiltaksteam. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknad sendes til

Karlsøy kommune

v/helse- og omsorgsetaten

9130

HANSNES

 

Kan du tenke deg å bli støttekontakt?

Karlsøy kommune har behov for flere støttekontakter. Behovet er for tiden størst på Ringvassøya og Vannøya.

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske noen timer i uken, til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid. En støttekontakt bidrar ut fra en avtale mellom den hjelpetrengende, kommunen og støttekontakten. Avtalen fastsetter kontaktens innhold og omfang i tid.

Det finnes mange ulike mennesker som har behov for støttekontakt, dermed trengs det også ulike mennesker som ønsker å være støttekontakt. Dersom du blir støttekontakt er det mulig for deg å hjelpe et annet menneske, og på samme tid selv få mange positive opplevelser.

Mange har støttekontakt enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter og ulike livssituasjoner. Det å tilbringe tid med en støttekontakt gir noe å se fram til og en mer meningsfylt fritid.

Krav til søker

Du må være over 18 år og bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. Du må være pålitelig og kunne binde deg for et år.

Slik søker du om å bli støttekontakt

Fortell litt om deg selv:

  • navn
  • alder
  • utdanning
  • arbeidserfaring
  • fritidsinteresser
  • hvilke brukere du helst vil jobbe med, for eksempel psykisk utviklingshemmede, barn/ungdom, eldre, funksjonshemmede, mennesker fra andre kulturer.
  • Hvor mange timer i uken du kan tenke deg å være støttekontakt

Hva skjer videre?

Dersom behovet ikke er der når vi får inn søknaden lagres den, slik at søknaden er klar når behovet for støttekontakter er der igjen.

Vi tar kontakt med deg når vi har fått inn søknaden din.

Søknad sendes til:

Karlsøy kommune

v/helse- og omsorgsetaten

9130 HANSNES

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med Helse- og omsorgsetaten.

Nettside- Fritid med mening

Mer informasjon om å være støttekontakt kan du se på den nasjonale nettsiden om støttekontaktordningen:

http://www.fritidmedmening.no/