Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse (parkeringskort) er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningevne har særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder.

 

KRITERIER/ VILKÅR

Søkere som prioriteres er: 

  • søkere med begrenset gangevne og har et reelt parkeringsproblem i forbindelse med bosted, arbeid og behandling
  • søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen
  • søkere som er hyppig på helserelaterte besøk hvor det er vanskelig å parkere

Parkeringskort tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette.

Parkeringstillatelse til søkere som er passasjer, tildeles i de tilfeller der vedkommende vanskelig kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid. Dette kan feks være person med psykisk utviklingshemmede, barn i en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.

 

SLIK SØKER DU

Du kan bruke dette søknadsskjema for å søke om parkeringskort 

Last ned søknadsskjema her: 

For å kunne søke om parkeringskort må du:

  • levere legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over en noe lengde
  • dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder, eller lignende.

Søknade skal innehold:

  • ferdig utfylt søknadsskjema
  • legeerklæring
  • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
  • kopi av ID-kort om du søker som passasjer
  • bilde i passfotostørrelse

Søknad med vedlegg sendes til:

Karlsøy kommune ved servicetorget, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes

Vurdering av søknaden gjøres på bakgrunn av de medisinse opplysningene fra lege og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

Søknaden besvares innen 3 uker, og svar sendes digitalt ev. i posten. Dersom vi trenger ytterligere opplysninger eller dokumentasjon i saken , vil du få brev om dette. Søknaden avgjøres innen 4 uker fra den datoen vi har tilstrekkelig informasjon for å fatte et vedtak.

Les mer i forskriften her

Hvis du tidligere har fått innvlget parkeringstillatelse og dette har gått ut, kan du søke på nytt. Da må du sende inn ny søknad, passfoto, kopi av førerkortet og en oppdatert legeerklæring.

Tapt eller stjålet kort meldes til politiet: Kopi av tapsmelding/ anmeldelse og nytt bilde leveres til Karlsøy Kommune ved servicetorget, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes

 

 

Publisert | Oppdatert 12. januar 2023