Beliggenhet i Sengskroken på Vannøya.

Vigslet som kapell 02.09.1962 av biskop Monrad Norderval.

Status som kirke fra 2009. Langkirke i tre. 225 sittepl.

Arkitekt: Knut P. Bugge (Billefjord kapell). 

Behovet for et kapell i tilknytning til kirkegården og behovet for ei kirke på øya gjorde at det i 1955 ble innkalt til folkemøte om saken. På møtet ble det valgt en egen kapellkomitè.

Tomt til kapellet var da allerede gitt av enka Petro Hansen (som også sammen med sin mann, hadde gitt tomt til kirkegården).

Da arbeidet ble satt i gang, utførtes det meste av grunnarbeidet på dugnad. Tegning av bygget var den samme som for Billefjord kapell i Finnmark.

 

Selve byggearbeidene ble utført av Trygve Larsen, Einar Klingenberg, Johannes Karlsen og Birger Johansen. Kostnadene ble på totalt kr 180 000,-.

 

Døpefonten er tegnet av Knut P. Bugge i 1962. Det meste av kirkens utstyr ble gitt som gaver.

 

Altertavlen kom opp i 1963 ved gave fra Leonard og Klara Olsen. Den ble laget av Steinar og Erling Solvang, Kvaløya.

 

Galleri ble oppført i 1981 da det første orgelet ble montert og bårehustilbygget kom i 1986. Nytt redskapshus oppført i 1998. I 2002 ble inngangstrappa endret for å få bygget funksjonelt for rullestolbrukere og i 2009 ble det bygd et tilbygg som skulle romme kjøkken (tidligere lå kjøkkenet noe tungvint i 2. etg.).

 

ORGEL

Det første pipeorgelet ble kjøpt i 1981 fra det engelske firmaet Wood of Huddersfield. Det hadde 9 stemmer og kontraktsummen lød på kr 170 000,-. Galleriet ble da inkludert i en total budsjettramme på kr 250 000,-. Av dette betalte Helgøy menighet kr 100 000,-.

 

Orgelet som hele tida hadde fungert svært dårlig, ble solgt ved ny orgelleveranse i 2002 for kr 96 000,-

 

Det nye orgelet som ble innvidd på jubileumsfeiringa 08.09.2002, er levert av orgelbygger Henrik Brinck Hansen til en total pris på kr 571 392,- (minus gammelt orgel). Orgelet  er bygd for 6 stemmer, men på grunn av økonomi ble kun 5 stemmer montert . Den siste stemmen ble montert i 2013.

 

MINNESTØTTE

Utenfor kapellet er det oppført ei minnestøtte over ni mann som omkom etter fiskebåten ”Amor`s” forlis 07.01.1959.

 

Her er også navnet på den som omkom fra ”Angell Senior” 08.02.1959. Minnestøtta ble avduket under innvielsen av kapellet.

 

Kilder:                 Årbok for Karlsøy og Helgøy 2002.

                          Årbok for Karlsøy og Helgøy 2006.

                         ”Vår Soknekirke” 03/1987.

                         Lokalt arkiv.