Beliggenhet i Reinskar på Reinøya.

Vigslet 04.12.1988. Langkirke i tre. 108 sittepl.

Arkitekt: Ric. Bjørn A/S.

Tanken om å få bygd et kapell på den tomta som avdøde Mathilde Olaisen vederlagsfritt stilte til rådighet for Langsund kapell og bedehusforening (som det den gang het), er ikke av ny dato.

Allerede  den 17.12.1942 startet innsamlinga ved at lensmannen i Karlsøy, Sverre Hoel, stemplet to kladdebøker som ga tillatelse til å samle inn kr 1 000,- på hver bok, en for Langsundområdet på Ringvassøya og en for Karlsøys del på Reinøya. Pengene skulle brukes til både kapell og kirkegård.

Den 31.08.1946 ble tomta skylddelt og størrelsen på den ble målt til førti meter lang og tjueseks meter bred. Men det skulle gå over 40 år før kapellet ble bygd på tomta.

Først i 1986 ble det fortgang i planlegginga. Kirkeforeninga tok initiativet og alle lokale krefter ble engasjert for å samle inn penger. Det ble gjennomført en rekke utlodninger, kakeauksjoner, loppemarkeder, salgsmesser, kronerulling, samt gaver fra private givere m.m. Og folk var med og givergleden stor.

I tillegg til de innsamlede midlene, ble det tatt opp lån på kr 350 000,- og det ble gitt tilskudd fra kommunen på kr 200 000,-. Det ble også gitt tilskudd fra Den norske Kirkes landsfond på kr 30 000,- og tilskudd fra KUD på kr 39 000,-.

30.05.1988 startet grunnarbeidet og 13.06.1988 ble grunnsteinen til kapellet lagt ned av Margith Olsen og Birger Lilleby. Med en betydelig dugnadsinnsats fra de mange frivillige sto bygget ferdig i slutten av 1988. Og 04.12.1988 ble kapellet vigslet av biskop Arvid Nergård.

Tidligere ble Stakkvik skole benyttet til kirkelige handlinger. Så når kapellet sto ferdig, ble alt av dekketøy, duker, lysestaker etc. overført kapellet.

I 1990 kom det alterring og høyttaleranlegg og i 1994 ble det anskaffet grønn og rød messehagel. Samme år ble det også anskaffet utstyr til pynting ved gravferd.

Flombelysning av kapellet var på plass i 1995 og automatisk ringeanlegg ble montert i 2000. Alt dette av innsamlete midler.

Altertavla med inskripsjonen ”Veien til Emmaus” ble i 1999 gitt av Borgny Larsen, Mary Lillebye Sørensen og Otto Klemetsen.

I tillegg til de kirkelige handlinger benyttes kapellet i dag av privatpersoner til møter, jubilèer, feiring av åremålsdager m.m.

Kilder:   ”Vår soknekirke” 01/2008.

               Årbok for Karlsøy og Helgøy.

              Lokalt arkiv.